ข่าวและกิจกรรม

กรกฎาคม 10, 2022

ข่าวดี เปิดบริการฉายภาพยนตร์ ณ ห้องมินิเธียเตอร์

บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( […]
มิถุนายน 29, 2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
มิถุนายน 27, 2022

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 4

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง หัว […]
มิถุนายน 27, 2022

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 3

นางสมใจ วงศ์บุญรอด หัวหน้า […]
มิถุนายน 24, 2022

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง หัว […]
มิถุนายน 23, 2022

ฟรี!!ขอเชิญนักศึกษาใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านภาษา

มิถุนายน 23, 2022

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 1

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง หัว […]
มิถุนายน 15, 2022

ต้อนรับผู้นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องสมุด

นางสมใจ วงศ์บุญรอด หัวหน้า […]

ภาพบรรยากาศ

มิถุนายน 29, 2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
มิถุนายน 27, 2022

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 4

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง หัว […]
มิถุนายน 27, 2022

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 3

นางสมใจ วงศ์บุญรอด หัวหน้า […]
มิถุนายน 24, 2022

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 2

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง หัว […]
มิถุนายน 23, 2022

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 1

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง หัว […]
มิถุนายน 15, 2022

ต้อนรับผู้นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องสมุด

นางสมใจ วงศ์บุญรอด หัวหน้า […]
พฤษภาคม 26, 2022

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.)

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
พฤษภาคม 18, 2022

ภาพบรรยากาศงาน Open House

บรรยากาศงานเปิดบ้านราชมงคล […]

หนังสือแนะนำ

สิงหาคม 18, 2022

รากฐานของอนันต์

สิงหาคม 18, 2022

30 วัน เลิกกระจอก

สิงหาคม 18, 2022

ชีวิต (ไม่) หมู : จาก SME ห้องแถว สู่ธุรกิจหมื่นล้าน

สิงหาคม 18, 2022

คดีกู้ยืมเงิน (ภาคปฎิบัติ)

สิงหาคม 18, 2022

ไม้ใบ ไม้ด่าง

สิงหาคม 8, 2022

เมืองชายแดน

สิงหาคม 8, 2022

คู่มือสอบใบขับขี่ เล่มนี้ผ่านฉลุย

สิงหาคม 8, 2022

Marketing on tiktok ทำการตลาดธุรกิจด้วย Tiktok

รับสมัครเข้าร่วมอบรม

กรกฎาคม 25, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 7

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไ […]
มิถุนายน 22, 2022

โครงการการใช้ฐานข้อมูลแบบระบุกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายรูปแบบ รุ่นที่ 6

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมโครง […]
มิถุนายน 22, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 6

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไ […]
มิถุนายน 22, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
มิถุนายน 1, 2022

ขอเชิญนักศึกษาอบรมโครงการการใช้ฐานข้อมูลแบบระบุกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายรูปแบบ รุ่นที่ 4

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมโครง […]
พฤษภาคม 24, 2022

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin และโปรแกรม Endnote สำหรับบุคลากร

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่แ […]
เมษายน 7, 2022

โครงการการใช้ฐานข้อมูลแบบระบุกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายรูปแบบ

ชื่อโครงการ : โครงการการใช […]
เมษายน 7, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษา

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมก […]

ภาพบรรยากาศอบรม

กรกฎาคม 8, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 8 ก.ค.65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กรกฎาคม 7, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 7 ก.ค.65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 27, 2022

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ “แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งให้สูงขึ้น”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
สิงหาคม 8, 2021

ภาพบรรยากาศโครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]
สิงหาคม 5, 2021

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
กุมภาพันธ์ 27, 2019

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ […]
กรกฎาคม 16, 2015

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 255 […]