Ratchanee Sangkeaw

มิถุนายน 6, 2023

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูล IEEE Xplore

พฤษภาคม 30, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษา เพื่อสนับสนุนการเรียน

พฤษภาคม 12, 2023

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Lib

พฤษภาคม 8, 2023

นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Power BI

พฤษภาคม 8, 2023

ยิง ADS แบบมืออาชีพ กระชากยอดขายใน Tiktok

พฤษภาคม 2, 2023

เขียนบทความได้ง่ายขึ้นด้วย Manuscripts

Manuscripts เป็นเครื่องมือ […]
เมษายน 24, 2023

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
เมษายน 24, 2023

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
มีนาคม 24, 2023

คัมภีร์เจ้าของธุรกิจ / Harvard Business Review Press