กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ประกาศ เช่น ประกาศเชิญชวนต่างๆ ดนตรีในสวย งานกิจกรรมปีใหม่ นิทรรศการต่างๆ

มิถุนายน 6, 2023

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูล IEEE Xplore

มิถุนายน 1, 2023

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เดือน มิถุนายน 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 30, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษา เพื่อสนับสนุนการเรียน

พฤษภาคม 19, 2023

กิจกรรม 🎶ดนตรีริมน้ำ RIM NAM MUSIC @RMUTT LIBRARY ครั้งที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 16, 2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการร่วมประชุมหารือการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัท EBSCO

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
พฤษภาคม 12, 2023

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Lib

เมษายน 27, 2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ต้อนรับสำนักพิมพ์ ELSEVIER เข้าแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
เมษายน 24, 2023

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
เมษายน 24, 2023

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]