ปลื้มจิต โสระเวช

กรกฎาคม 9, 2024

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ เยี่ยมชมกิจกรรมการใช้งาน e-book

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา […]
กรกฎาคม 8, 2024

กิจกรรมชมภาพยนตร์ รับ 2 ชั่วโมงกิจกรรมนันทนาการ เรื่อง ธี่หยด วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจก […]
มิถุนายน 14, 2024

ต้อนรับคณะครู และนักเรียน The Institute of Technical Education ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมห้องสมุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]
มิถุนายน 12, 2024

กิจกรรมชมภาพยนตร์ รับ 2 ชั่วโมงกิจกรรมนันทนาการ เรื่อง ปริศนานักรบดินเผา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจก […]
มิถุนายน 6, 2024

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการไปรษณีย์เอเชียและแปซิฟิก The Asian-Pacific Postal College (APPC) ศึกษาดูงานห้องสมุด

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
เมษายน 11, 2024

งานสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
เมษายน 10, 2024

งานการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 33 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
เมษายน 1, 2024

กิจกรรมชมภาพยนตร์ รับ 2 ชั่วโมงกิจกรรมนันทนาการ เรื่อง ธี่หยด วันที่ 25 เมษายน 2567

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจก […]
มีนาคม 15, 2024

ต้อนรับ He Xian, Executive Director และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]