speexx

กรกฎาคม 25, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 7

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไ […]
มิถุนายน 23, 2022

ฟรี!!ขอเชิญนักศึกษาใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านภาษา

มิถุนายน 22, 2022

ขอเชิญสมัครเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม SPEEXX

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรข […]
มิถุนายน 22, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 6

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไ […]