Turnitin

กรกฎาคม 20, 2023

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลและพัฒนาทักษะด้านภาษา รุ่นที่ 5

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อ […]
มิถุนายน 12, 2023

สะสมชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการกับโครงการอบรมฯ สำหรับนักศึกษา เดือนกรกฎาคม 2566

พฤษภาคม 30, 2023

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
เมษายน 24, 2023

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 15, 2023

อบรมฟรี ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุด

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเ […]
กุมภาพันธ์ 10, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Book เพื่อสนับสนุนการเรียน รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ 3 ชั่วโมง

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
มกราคม 17, 2023

อบรมฟรี ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และเ […]
มกราคม 11, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote ในโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 3

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโคร […]
ธันวาคม 22, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการห้องสมุด วันที่ 5-6 มกราคม 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]