ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Online Public Access Catalog (OPAC)
Rajamangala University of Technology Thanyaburi

ระบบสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์แบบ Single Search
EBSCO Discovery Service Single Search (EDS)

RAJAMANGALA UNIV OF TECHNOLOGY THANYABURI
EDS for RMUTT
 

ขอแจ้งขยายเวลาเปิดทำการกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นช่วงสอบ

วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันที่ 25-26 มี.ค.2566 และ วันที่ 1-2 เม.ย.2566

เปิดบริการ เวลา 08.30-21.00 น.

"DIGITAL RMUTT LIBRARY : บริการห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรการเรียนรู้ มทร.ธัญบุรี"

ข่าวสารและกิจกรรม

มีนาคม 9, 2023

ขอเชิญอบรมออนไลน์หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้วย EBSCO Discovery Service (EDS)

กุมภาพันธ์ 15, 2023

อบรมฟรี ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุด

กุมภาพันธ์ 14, 2023

กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2566

กุมภาพันธ์ 10, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Book เพื่อสนับสนุนการเรียน รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ 3 ชั่วโมง

กุมภาพันธ์ 27, 2023

ขอแจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ

กุมภาพันธ์ 15, 2023

ขอแจ้งวันเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ)

กุมภาพันธ์ 15, 2023

อบรมฟรี ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุด

กุมภาพันธ์ 10, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Book เพื่อสนับสนุนการเรียน รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ 3 ชั่วโมง

กุมภาพันธ์ 21, 2023

ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว

กุมภาพันธ์ 21, 2023

คู่มือการรวบรวมและจัดทำรายการเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กุมภาพันธ์ 21, 2023

รวยรายวันด้วยอาหารง่ายๆ ขายดี

กุมภาพันธ์ 21, 2023

Benny B homemade bakery for you

พฤศจิกายน 1, 2022

พื้นที่ให้บริการชั้นหนังสือ

ตุลาคม 22, 2022

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ตุลาคม 21, 2022

วิธีการกำหนดค่าสั่งงาน PRINT บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร IT ZONE

ตุลาคม 21, 2022

การตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ด้วยตนเองบนฐานข้อมูล Turnitin

แผนที่การเดินทาง