ส.ค. 03

การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์นักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม Turnitin ภายใต้  Class ID ของห้องสมุด เพื่อส่งตรวจผลงานด้วยตนเอง สามารถติดต่อขอ Class ID ในการเข้าใช้งานได้   รายละเอียดคลิก  

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33371

ส.ค. 02

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
📌อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี
📌ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
📍ยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 8  สิงหาคม 2564
📱สามารถสอบถามบริการห้องสมุด และข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอดเวลา ผ่านทางไลน์ LINE ID: @988lcdsb

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33366

ส.ค. 02

ขยายวันเปิดบริการ

📣ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการออกไปจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564
ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ
📍อาคารวิทยบริการ
📍ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
📍อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)
ออกไปจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33358

ก.ค. 27

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
📌อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี
📌ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
📍ยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564
📱สามารถสอบถามบริการห้องสมุด และข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอดเวลา ผ่านทางไลน์ LINE ID: @988lcdsb

 

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33337

ก.ค. 23

ขยายเวลาปิดบริการ อาคารวิทยบริการ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี   ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19   ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 32)  ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ อาคารวิทยบริการ ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต) และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)  ออกไปจนถึงวันที่ 2  สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33332

ก.ค. 22

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20

โครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33319

ก.ค. 22

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

โครงการการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33315

ก.ค. 16

CRCnetBASE ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 👉CRCnetBASE ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ
👍แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File เพิ่ม Collection 2010 (April) – 2011 (March)– Full Text มีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, copy, print ได้ สามารถโหลด Citation ได้  🌐สามารถใช้งานได้ที่ https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=9039

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33312

ก.ค. 16

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อระหว่างการปิดบริการ อาคารวิทยบริการ ออกไปจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33302

ก.ค. 16

ช่องทางการติดต่อ

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
📌อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี
📌ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
📍ยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
📱สามารถสอบถามบริการห้องสมุด และข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอดเวลา ผ่านทางไลน์ LINE ID: @988lcdsb

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33298

ก.ค. 14

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
📌อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี
📌ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
📍ยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
📱สามารถสอบถามบริการห้องสมุด และข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอดเวลา ผ่านทางไลน์ LINE ID: @988lcdsb Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33287

ก.ค. 13

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ 

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี   ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19   ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 31)  ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ อาคารวิทยบริการ ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต) และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)  ออกไปจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33281

ก.ค. 05

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564   (ยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564)
  • สอบถามบริการห้องสมุด  การชำระค่าปรับส่งคืนหนังสือ การสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ สืบค้นฐานข้อมูล e-Resources และข้อมูลอื่นๆ  ระหว่างปิดบริการผ่านทางไลน์ LINE ID: @988lcdsb

 

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33276

ก.ค. 01

ช่องทางการติดต่อบริการห้องสมุด

อาคารวิทยบริการ เพิ่มช่องทางการติดต่อต่อ สามารถสอบถามบริการห้องสมุด  การคืนหนังสือ  การชำระค้างค่าปรับส่งคืนหนังสือ และบริการอื่นๆ ผ่านทางไลน์  LINE ID: @988lcdsb 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33271

มิ.ย. 30

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
📌อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี
📌ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
📍ยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
📱สามารถสอบถามบริการห้องสมุด และข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอดเวลา ผ่านทางไลน์ LINE ID: @988lcdsb Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33268

มิ.ย. 30

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 30)

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ  อาคารวิทยบริการ  ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)  ออกไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33240

มิ.ย. 14

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

📣ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวันที่ 30มิถุนายน 2564
📌อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี
📌ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
📍ยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
📱สามารถสอบถามบริการห้องสมุด และข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอดเวลา ผ่านทางไลน์ LINE ID: @988lcdsb Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33217

พ.ค. 31

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ

ประกาศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 28) ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ  อาคารวิทยบริการ  ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)  ออกไปจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33187

พ.ค. 24

ขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับการยืม-คืน และสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการยืม-คืนและสมัครสมาชิก

4 step  การยืม-คืน และสมัครสมาชิก  มีขั้นตอนดังนี้

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33170

พ.ค. 24

บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี เปิดให้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อการสืบค้นและการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้
👍 สามารถใช้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยออนไลน์เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น นอกเครือข่าย ต้องใช้งานผ่าน ระบบ VPN ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33161

พ.ค. 21

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
📱สามารถสอบถามบริการห้องสมุด และข้อมูลอื่นๆ ได้ตลอดเวลา ผ่านทางไลน์ LINE ID: @988lcdsb

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33158

พ.ค. 11

ช่องทางการติดต่อปัญหาด้านIT

ช่องทางการติดต่อเมื่อพบปัญหาด้านIT ของระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning ระบบ RMUTT D-Learn   ปัญหาระบบการใช้งาน Internet   และปัญหา IT ด้านอื่น ๆ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33119

พ.ค. 07

บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อการสืบค้นและการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้ Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33111

พ.ค. 05

ช่องทางการติดต่อบริการห้องสมุด

 

อาคารวิทยบริการ เพิ่มช่องทางการติดต่อบริการห้องสมุด สามารถสอบถามบริการห้องสมุด  การคืนหนังสือ  การชำระค้างค่าปรับส่งคืนหนังสือ และบริการอื่นๆ ผ่านทางไลน์  LINE ID: @988lcdsb

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33102

เม.ย. 27

ช่องทางการติดต่อช่วงปิดทำการ

อาคารวิทยบริการ เพิ่มช่องทางการติดต่อบริการห้องสมุด สามารถสอบถามบริการห้องสมุด  การคืนหนังสือ  การชำระค้างค่าปรับส่งคืนหนังสือ และบริการอื่นๆ ผ่านทางไลน์  LINE ID: @988lcdsb

 

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33069

เม.ย. 16

เพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทางไลน์

 

อาคารวิทยบริการ เพิ่มช่องทางการติดต่อบริการห้องสมุด สามารถสอบถามบริการห้องสมุด และบริการอื่นๆ ผ่านทางไลน์ ผ่านทางไลน์ LINE ID: @988lcdsb

 

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33011

มี.ค. 12

ฐานข้อมูลTurnitin ฐานข้อมูลช่วยตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์

อาคารวิทยบริการ เปิดให้บริการ ฐานข้อมูลTurnitin เป็นฐานข้อมูลช่วยตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์  ให้บริการสำหรับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ติดต่อสอบถามผ่านทาง LINE ID : @261pxuhc

ฐานข้อมูลTurnitin  ฐานข้อมูลช่วยตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์  บริการสำหรับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32905

ก.พ. 11

บริการพัฒนาทักษะด้านภาษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการพัฒนาทักษะด้านภาษา  SPEEXX (CLT)    Sanako Pronounce  และ   Euro Talk   สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32840

ก.พ. 08

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) บริการสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อการสืบค้นและการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้    รายละเอียดการเข้าใช้งาน   : คลิก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32824

ก.พ. 08

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32818

ก.พ. 05

มาตรการ การเข้าอาคารวิทยบริการ เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  กำหนดมาตรการ การเข้าอาคารวิทยบริการ เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้
1.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่
2.มีจุดคัดกรอง วัดไข้ อุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ
3.จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
4.สแกน QR CODE ไทยชนะ เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ
5.เว้นระยะห่าง การเข้าใช้บริการในพื้นที่

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32803

ธ.ค. 02

กิจกรรม “สลิปรับโชค” 

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม “สลิปรับโชค”  ยืมหนังสือผ่านตู้ยืมอัตโนมัติ นำสลิปใบบันทึกการยืมหย่อนลงกล่องชิงโชคที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 จับฉลากผู้โชคดีทุกสิ้นเดือน

กติกา 1. เป็นสมาชิกห้องสมุด
2. ใช้บริการยืมหนังสือผ่านตู้ Self check
3. นำสลิปที่ยืมหนังสือลงกล่องบริเวณเคาน์เตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
4. จับรางวัลผู้โชคดีทุกสิ้นเดือน
5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บห้องสมุด/ SMS

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32559

ต.ค. 22

ฐานข้อมูลจำแนกตามคณะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลจำแนกตามคณะ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อการใช้ทรัพยากร และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32399

ต.ค. 20

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากร และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งให้บริการฐานข้อมูลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ และฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ โดยเข้าใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655
รายละเอียดฐานข้อมูล เพิ่มเติม คลิก

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32360

ต.ค. 15

กิจกรรม “สลิปรับโชค”

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม “สลิปรับโชค”  ยืมหนังสือผ่านตู้ยืมอัตโนมัติ นำสลิปใบบันทึกการยืมหย่อนลงกล่องชิงโชคที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 จับฉลากผู้โชคดีทุกสิ้นเดือน เริ่มตุลาคม เป็นต้นไป

กติกา 1. เป็นสมาชิกห้องสมุด

2. ใช้บริการยืมหนังสือผ่านตู้ Self check Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32327

ก.ย. 28

กิจกรรม สลิป รับโชค

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม “สลิปรับโชค”  ยืมหนังสือผ่านตู้ยืมอัตโนมัติ นำสลิปใบบันทึกการยืมหย่อนลงกล่องชิงโชคที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 จับฉลากผู้โชคดีทุกสิ้นเดือน เริ่มตุลาคม เป็นต้นไป

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32224

ก.ย. 24

ฐานข้อมูลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)   คณะพยาบาลศาสตร์  ใช้งานได้ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย    

สำหรับผู้ที่ : ต้องการเข้าใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อเพื่อขอ User ID  และ  Password  ได้ที่ห้อง e-Library หรือ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3  (เข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน)

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32211

พ.ค. 26

Digital Library

Digital Library รวบรวมหนังสือ E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลากหลาย อาทิ หนังสือทั่วไป แมกกาซีน หนังสือเรียน หาอ่านได้ที่ http://www.elib.rmutt.ac.th/

Login เข้าสู่ระบบด้วย User/password เดียวกับ รหัส Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยฯ.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31966

เม.ย. 15

Digital Library รวบรวมหนังสือ E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Digital Library รวบรวมหนังสือ E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลากหลาย อาทิ หนังสือทั่วไป แมกกาซีน หนังสือเรียน หาอ่านได้ที่ http://www.elib.rmutt.ac.th/

Login เข้าสู่ระบบด้วย User/password เดียวกับ รหัส Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยฯ Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31856