ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Online Public Access Catalog (OPAC)
Rajamangala University of Technology Thanyaburi

ระบบสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์แบบ Single Search
EBSCO Discovery Service Single Search (EDS)

RAJAMANGALA UNIV OF TECHNOLOGY THANYABURI
EDS for RMUTT
 

"DIGITAL RMUTT LIBRARY : บริการห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรการเรียนรู้ มทร.ธัญบุรี"

ข่าวสารและกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 29, 2024

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์ เรื่อง ก้านกล้วย รับ 2 ชั่วโมงกิจกรรมนันทนาการ

กุมภาพันธ์ 28, 2024

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดโครงการการใช้งานฐานข้อมูลที่ให้บริการในห้องสมุด

กุมภาพันธ์ 12, 2024

แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการยืมหนังสือ ผ่าน Application Mobile สูงสุด เดือน มกราคม 2567

กุมภาพันธ์ 7, 2024

มาบอก Love ห้องสมุด “บริการใด? ใช้แล้วใจฟู” สุ่มแจกรางวัล

กุมภาพันธ์ 8, 2024

ประกาศรายชื่อรับรางวัลผู้ที่มีการยืมหนังสือ ผ่าน Application Mobile สูงสุด ประจำเดือน มกราคม 2567

มกราคม 15, 2024

ขอแจ้งขยายเวลาเปิดบริการ ชั้น 4 ช่วงสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ธันวาคม 4, 2023

ประกาศรายชื่อรับรางวัล ยืมหนังสือผ่าน Application Mobile สูงสุด เดือนพฤศจิกายน

พฤศจิกายน 6, 2023

การเปิดให้บริการชั้น 4  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

กุมภาพันธ์ 7, 2024

สุดยอดผู้นำ (Super Leader) (e-Book)

กุมภาพันธ์ 7, 2024

อ่านคนออก บอกคนถูก ใช้คนเป็น (e-Book)

กุมภาพันธ์ 2, 2024

หากไม่เคยเจ็บ คงไม่ซึ้งถึงความสุข

มกราคม 10, 2024

ราคาของความเหลื่อมล้ำ : The Price of Inequality

สิงหาคม 23, 2023

5 Step ยืมหนังสือด้วยตนเองผ่าน App ห้องสมุด

มิถุนายน 23, 2023

การตรวจจับการเขียนผลงานด้วย AI บนฐานข้อมูล Turnitin

พฤษภาคม 2, 2023

เขียนบทความได้ง่ายขึ้นด้วย Manuscripts

ตุลาคม 22, 2022

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กุมภาพันธ์ 5, 2024

eBook EngineeringCore ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านสาขาวิศวกรรม

กุมภาพันธ์ 2, 2024

บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 9 ฐาน (e-Database)

กุมภาพันธ์ 1, 2024

ระบบการยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ แทนการใช้งาน VPN

มกราคม 24, 2024

การจองห้อง อาคารวิทยบริการ

แผนที่การเดินทาง