ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)

เป็นฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ที่ให้บริการผ่าน Website และ Mobile Application รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผู้ใช้บริการสามารถอ่านหนังสือผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรือผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาได้ ฐานข้อมูลได้รับการสนับสนุนโดย สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบอกรับโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้จัดซื้อไว้สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฐานข้อมูลหนังสือภายในประเทศ

Digital Library (eLib@RMUTT) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวม e-Book, e-Textbook, e-Magazine และสื่อความรู้ประเภทต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน โดยสามารถใช้งานผ่าน Website และ Mobile Application ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพียงค้นหาคำว่า eLib@RMUTT สามารถ Download Application เพื่อใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

ข้อควรรู้การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Digital Library | สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 • ผู้ใช้งานสามารถ login ด้วยรหัสเดียวกันกับรหัส Internet Account ของมหาวิทยาลัยฯ


คู่มือการใช้งาน

CU-eLibrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ eBook ฉบับภาษาไทย จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ กว่า 100 องค์กร และกว่า 1,000 รายการ ให้บริการทั้งหนังสือหมวดวิชาการ หมวดความรู้ทั่วไป หนังสืออ่านเล่น และหนังสืออ่านฟรี ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดออนไลน์สำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และบนแอปพลิเคชันผ่านระบบปฏิบัติการ iOS หรือ ระบบปฏิบัติการ Android Android

ข้อควรรู้การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ CU-eLibrary | สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 • ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนและเข้าใช้งานด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย @rmutt.ac.th, @mail.rmutt.ac.th, @en.rmutt.ac.th เท่านั้น
 • ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ CU-eLibrary ผ่านเว็บไซต์ https://elibrary-rmutt.cu-elibrary.com หรือ ผ่าน Mobile Application ค้นหาคำว่า : CU e-Library ในระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android
 • ผู้ใช้งานสามารถยืม อ่าน และคืนหนังสือ eBook บนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ หรือบนสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันได้
 • ผู้ใช้งานสามารถยืมหนังสือได้คนละ 7 เล่ม 10 วัน
 • ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ CU-eLibrary มีระบบตรวจจับการแคปเจอร์หน้าจอระหว่างการเปิดอ่าน eBook หากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการแคปเจอร์หน้าจอ ผู้ใช้จะถูกระบบระงับการเข้าใช้งานฐานข้อมูล

คู่มือการใช้งาน

i Love Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทย ที่ให้บริการหมวดหมู่หนังสือ eBook มากกว่า 25 หมวด เช่น หนังสือการศึกษา, หนังสือเทคโนโลยี, เรื่องสั้น, นิตยสาร และอื่นๆ จากหลากหลายแหล่งที่มาของหนังสือ ให้บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดออนไลน์สำหรับอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และบนแอปพลิเคชันผ่านระบบปฏิบัติการ iOS หรือ ระบบปฏิบัติการ Android Android

ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทอนิกส์ได้ 2 ช่องทาง

 • เว็บไซต์ สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ผู้ใช้งานต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Viewer ที่หน้าเว็บเพื่อติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ถึงสามารถอ่าน eBook ในแต่ละชื่อเรื่องได้ พร้อมด้วยฟังก์ชั่นการใช้งาน อาทิเช่น การคั่นหน้าหนังสือ การทำสีเน้นข้อความ การสร้างสารบัญเพื่อเชื่อมไปยังหน้าที่ต้องการ เป็นต้น
 • Application i Love Library  : RMUTT eBook สามารถใช้งานได้ผ่านระบบปฏิบัตการ iOS และ Android

ข้อควรรู้การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ i Love Library | สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 • ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนและเข้าใช้งานด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย @rmutt.ac.th, @mail.rmutt.ac.th, @en.rmutt.ac.th ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
 • ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ i Love Library ผ่านเว็บไซต์ http://rmutt.vlcloud.net หรือ ผ่าน Mobile Application ค้นหาคำว่า : RMUTT eBook ในระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android
 • ผู้ใช้งานสามารถยืม อ่าน และคืนหนังสือ eBook บนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ หรือบนสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันได้
 • ผู้ใช้งานสามารถยืมหนังสือได้คนละ 7 เล่ม 10 วัน

คู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติการ Android คู่มือการใช้งานระบบปฎิบัติการ IOS

ฐานข้อมูลหนังสือต่างประเทศ

Taylor & Francis Group  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File เพิ่ม Collection 2010 (April) – 2011 (March)– Full Text มีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, copy, print ได้ สามารถดาวน์โหลด Citation ได้

รายการ e-Book ที่บอกรับ
คู่มือการใช้งาน

ScienceDirect ให้บริการ Journal/book ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ ฯลฯ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน

รายชื่อ e-Book ที่มหาวิทยาลัยฯ บอกรับ
คู่มือการใช้งาน

EBSCO eBooks Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับโดย อว. ซึ่งเดิมที่รู้จักเป็น NetLibrary การสืบค้น สามารถเข้าสืบค้นได้โคยครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสั่งพิมพ์และบันทึกได้ครั้งละ 1 หน้า และสูงสุดไม่เกิน 60 หน้า ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดยืมหนังสือออกจากระบบได้

eBook EngineeringCore เป็น package ebook ที่ทางมหาวิทยาลัยบอกรับ ฐานข้อมูลที่ให้บริการครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการบินและอวกาศ ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบริหารโครงการและอื่น ๆ มีจำนวน ebook ที่ให้บริการมากกว่า 6,500 ชื่อเรื่อง ซึ่งมาจากหลากหลายสำนักพิมพ์ เช่น Elsevier, Artech House, Wiley, Trans Tech Publications, Smithers Rapra Technology เป็นต้น