ฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์
สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ที่ http://www.turnitin.com

นักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

สามารถขอใช้งานโปรแกรม Turnitin ภายใต้  Class ID ของห้องสมุด เพื่อส่งตรวจผลงานด้วยตนเอง สามารถติดต่อขอสมัครสมาชิกในการเข้าใช้งานได้ โดยการกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกออนไลน์  พร้อมส่งหลักฐานการเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรมาทาง  LINE ID:   @261pxuhc

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก สำหรับนักศึกษา  (Student)  คลิก

แบบฟอร์มแจ้ง Expired Class สำหรับนักศึกษา  (Student)  คลิก

อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

สามารถขอสมัครสมาชิกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้าง Class ID ในการส่งผลงานนักศึกษาหรือของท่านขึ้นตรวจได้ด้วยตนเอง

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก สำหรับอาจารย์  (Instructor) คลิก

แบบฟอร์มขอลบข้อมูล PAPER ID  คลิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกฐานข้อมูล Turnitin สำหรับ Instructor

ขั้นตอนการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin สำหรับ Instructor

ขั้นตอนการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin สำหรับ Student

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin

Guides and Resources for Instructor and Student >> Click!


วิดีโอการใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับ Student >> คลิก


วิดีโอการใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับ Instructor >> คลิก


  หมายเหตุ : การเข้าใช้งาน ให้เลือก Choose Your Region เป็น US and Canada (English)