ฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์
สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ที่ http://www.turnitin.com

นักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

สามารถขอใช้งานโปรแกรม Turnitin ภายใต้  Class ID ของห้องสมุด เพื่อส่งตรวจผลงานด้วยตนเอง สามารถติดต่อขอสมัครสมาชิกในการเข้าใช้งานได้ โดยการกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกออนไลน์  พร้อมส่งหลักฐานการเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรมาทาง  LINE ID:   @261pxuhc

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก สำหรับนักศึกษา  (Student)  คลิก

แบบฟอร์มแจ้ง Expired Class สำหรับนักศึกษา  (Student)  คลิก

อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

สามารถขอสมัครสมาชิกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้าง Class ID ในการส่งผลงานนักศึกษาหรือของท่านขึ้นตรวจได้ด้วยตนเอง

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก สำหรับอาจารย์  (Instructor) คลิก

หมายเหตุ สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแจ้งลบข้อมูล PAPER ID สามารถดาวน์โหลดไฟล์ขั้นตอนเอกสารหมายเลข 07 (ด้านล่าง)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกฐานข้อมูล Turnitin สำหรับ Instructor

ขั้นตอนการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin สำหรับ Instructor

ขั้นตอนการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin สำหรับ Student

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin

Guides and Resources for Instructor and Student >> Click!


วิดีโอการใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับ Student >> คลิก


วิดีโอการใช้งานโปรแกรม Turnitin สำหรับ Instructor >> คลิก


  หมายเหตุ : การเข้าใช้งาน ให้เลือก Choose Your Region เป็น US and Canada (English)