ประกาศ

ข่าวประกาศ เช่น การฉีดปลลวก ประกาศรับสมัครเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน การจัดนิทรรศการ ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมงานดนตรีในสวน

พฤษภาคม 28, 2023

ยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
เมษายน 27, 2023

ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
เมษายน 12, 2023

ขอแจ้งวันปิดทำการเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 13-17 เมษายน 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
เมษายน 4, 2023

ขอแจ้งวัน/เวลาเปิด-ปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เดือนเมษายน 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
มีนาคม 20, 2023

ขอแจ้งขยายเวลาเปิดทำการ อาคารวิทยบริการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 27, 2023

ขอแจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 15, 2023

ขอแจ้งวันเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 15, 2023

อบรมฟรี ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุด

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเ […]
กุมภาพันธ์ 10, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Book เพื่อสนับสนุนการเรียน รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ 3 ชั่วโมง

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]