language skill

กุมภาพันธ์ 10, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Book เพื่อสนับสนุนการเรียน รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ 3 ชั่วโมง

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
มกราคม 11, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote ในโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 3

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโคร […]
ธันวาคม 8, 2022

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 2

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโคร […]