Innovative University

มิถุนายน 12, 2023

สะสมชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการกับโครงการอบรมฯ สำหรับนักศึกษา เดือนกรกฎาคม 2566

มิถุนายน 6, 2023

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูล IEEE Xplore

พฤษภาคม 30, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษา เพื่อสนับสนุนการเรียน

พฤษภาคม 12, 2023

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Lib

กุมภาพันธ์ 15, 2023

อบรมฟรี ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุด

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเ […]
กุมภาพันธ์ 10, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Book เพื่อสนับสนุนการเรียน รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ 3 ชั่วโมง

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
มกราคม 17, 2023

อบรมฟรี ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และเ […]
มกราคม 11, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote ในโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 3

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโคร […]
ธันวาคม 22, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการห้องสมุด วันที่ 5-6 มกราคม 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]