up skill

พฤษภาคม 30, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษา เพื่อสนับสนุนการเรียน

พฤษภาคม 12, 2023

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Lib

มิถุนายน 22, 2022

โครงการการใช้ฐานข้อมูลแบบระบุกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายรูปแบบ รุ่นที่ 6

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมโครง […]
มิถุนายน 22, 2022

ขอเชิญสมัครเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม SPEEXX

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรข […]