library@RMUTT

กรกฎาคม 25, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 7

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไ […]
มิถุนายน 23, 2022

ฟรี!!ขอเชิญนักศึกษาใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านภาษา

มิถุนายน 22, 2022

ขอเชิญสมัครเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม SPEEXX

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรข […]
มิถุนายน 22, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 6

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไ […]
มกราคม 22, 2020

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการศึกษาโฮจิมินห์ซิตี ประเทศเวียดนาม

ต้อนรับ อธิการบดีและผู้บริ […]
กันยายน 28, 2018

ภาพบรรยากาศสถานศึกษาในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเยี่ยมชม

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี […]
กันยายน 28, 2018

ภาพบรรยากาศสถานศึกษาในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี […]
กันยายน 11, 2018

บรรยากาศการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รอง […]
มิถุนายน 5, 2018

ภาพบรรยากาศการต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]