ภาพบรรยากาศอบรม

กรกฎาคม 8, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 8 ก.ค.65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กรกฎาคม 7, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 7 ก.ค.65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 27, 2022

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ “แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งให้สูงขึ้น”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
สิงหาคม 8, 2021

ภาพบรรยากาศโครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]
สิงหาคม 5, 2021

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
กุมภาพันธ์ 27, 2019

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ […]
กรกฎาคม 16, 2015

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 255 […]