ประกาศ

ข่าวประกาศ เช่น การฉีดปลลวก ประกาศรับสมัครเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน การจัดนิทรรศการ ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมงานดนตรีในสวน

ตุลาคม 26, 2022

ขอแจ้งการปรับเวลาเปิดให้จองห้องออนไลน์ (Booking RMUTT) ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของทุกวัน เริ่มวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
ตุลาคม 25, 2022

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สนุกกับเคมีมหัศจรรย์” วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
ตุลาคม 18, 2022

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ตอบแบบสำรวจแนะนำหนังสือและ e-book เข้าห้องสมุด

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ […]
สิงหาคม 27, 2022

บริการคอมพิวเตอร์ พิมพ์งานและบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร

บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ( […]
สิงหาคม 23, 2022

สายสัญญาณโทรศัพท์เกิดความขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ขอแจ้งให้ทราบ เนื่องจากเบอ […]
สิงหาคม 22, 2022

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไลน์ด้วย MS Team ในโครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 8

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไ […]
กรกฎาคม 25, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 7

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไ […]
กรกฎาคม 19, 2022

ระบบจองห้องออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระบบจองห้องออนไลน์ มหาวิทย […]
กรกฎาคม 10, 2022

ข่าวดี เปิดบริการฉายภาพยนตร์ ณ ห้องมินิเธียเตอร์

บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( […]