Turnitin

มิถุนายน 22, 2022

โครงการการใช้ฐานข้อมูลแบบระบุกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายรูปแบบ รุ่นที่ 6

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมโครง […]
พฤษภาคม 24, 2022

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin และโปรแกรม Endnote สำหรับบุคลากร

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่แ […]
สิงหาคม 5, 2021

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]