ขั้นตอนการสมัครสร้าง Class ID สำหรับ Instructor ในฐานข้อมูล Turnitin