กรกนก ศรีมุข

สิงหาคม 22, 2022

4 วิธีห่างไกล Covid – 19

สิงหาคม 8, 2021

ภาพบรรยากาศโครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]
สิงหาคม 5, 2021

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
พฤศจิกายน 25, 2020

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
กุมภาพันธ์ 20, 2020

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย Tampere ประเทศ Finliand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธ […]
กุมภาพันธ์ 17, 2020

ภาพบรรยากาศอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เ […]
กุมภาพันธ์ 12, 2020

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu โครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธ […]
มกราคม 22, 2020

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu ผู้เชี่ยวชาญด้าน board game ประเทศไต้หวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธ […]
มกราคม 22, 2020

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการศึกษาโฮจิมินห์ซิตี ประเทศเวียดนาม

ต้อนรับ อธิการบดีและผู้บริ […]