Jan 16

ขยายเวลาเปิดให้บริการ ชั้น 1-ชั้น 4 และบริการจองห้อง Discussion

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ ชั้น 1-ชั้น 4 และบริการจองห้อง Discussion เพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับนักศึกษาในช่วงสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 มกราคม 2562     

 • วันจันทร์-วันศุกร์
  ห้อง Discussion เวลา 08.30-24.00 น.
  ห้อง Garden เวลา 08.30-23.30 น.
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์
  ห้อง Discussion เวลา 08.30-21.00 น.
  ห้อง Garden เวลา 08.30-20.30 น.
 • บริการจองห้องออนไลน์ http://www.bookingroom.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29864

Jan 03

แจ้งการลด Bandwidth การใช้บริการ Internet

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งการลด Bandwidth เนื่องจากสายไฟเบอร์ในการให้บริการ Internet หลักขาด  จึงมีความจำเป็นต้องจำกัดการใช้งาน Social Media  ทำให้ Bandwidth ลดลงจาก 4GB เหลือ 1GB  เพื่อให้การใช้งาน Internet เพียงพอต่อการทำงาน   ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ที่มา :  https://www.rmutt.ac.th/content/45331

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29836

Jan 01

เปิดให้บริการพื้นที่ Maker space From maker to innovator

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดพื้นที่ให้บริการ Maker space From maker to innovator (จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม) สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28891

Feb 13

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล คอร์พัส (Corpus)

 

 

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล คอร์พัส (Corpus)  ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มีในประเทศไทยพร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญใน การนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 840,000 บริษัทในประเทศ ( http:// www.bol.co.th/corpus) ฐานข้อมูล Corpus ซึงรวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งให้รายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก สามารถติดต่อขอ uresname และ Password ในการเข้าระบบ Corpus โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาที่ห้อง e-Library ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ  คู่มือการใช้งาน CORPUS Training Manual

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=27751

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26590

Jan 11

ดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร

อาคารวิทยบริการ จะดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคาร วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
ขอแจ้งปิดบริการเวลา 20.00 น.
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29859

Dec 21

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Make your December to Remember (Merry Christmas) ปี 2561

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมงาน Make your December to Remember (Merry Christmas) ปี 2561  วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29823

Dec 15

แจ้งฉีดปลวกภายในอาคาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการฉีดปลวกภายในอาคารวิทยบริการในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561  ขอปิดบริการเวลา 20.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29808

Nov 29

ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการกรณีพิเศษ  และวันหยุดปีใหม่ ดังนี้

• วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น.
• วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น.
• วันที่ 28 ธันวาคม 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น.
• วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2561 – วันสิ้นปี
• วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันขึ้นปีใหม่

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29781

Nov 08

แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบ 115 เควี.  เพื่อติดตั้งแอร์เบรกสวิทซ์ รหัส LLL7YS-06 บริเวณด้านข้างหมู่บ้านฟอเรสท์โฮม  วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-09.30 น.  ส่งผลกระทบให้ภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีกระแสไฟฟ้าระบบ 115 เควี. ใช้งาน จึงไม่สามารถให้บริการได้ในเวลาดังกล่าว  จึงขอแจ้งผู้ใช้บริการทราบทั่วกัน

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29753

Nov 07

สิ้นสุดการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ

สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ อาคารวิทยบริการ ภาคการเรียนที่ 2   ดังนี้

 • สิ้นสุดการยืม-คืน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  (งดยืม-คืน)
 • เริ่มยืมได้ตามปกติ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
 • ส่งคืนเลยกำหนดวัน เสียค่าปรับ  3 บาท/ วัน/เล่ม
 • หนังสือสูญหายติดต่อเจ้าหน้าที่ ยืมคืน โดยด่วน
 • นักศึกษาไม่ส่งคืนตามกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในเทอมถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่งานบริการยืม-คืน โทร. 0 2549 3643

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29743

Nov 05

จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE  วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.      ณ ห้องอบรม ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ
โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แนะนำในส่วนของ Training on IEEE Xplore platform และวิทยากรจากต่างประเทศ   Mr. Alex Lin Yupeng, IEEE Client Services Manager  สอนการใช้งานการสืบค้นข้อมูลบนฐานข้อมูล IEEE ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เน้นเนื้อหาวิชาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาข้อมูลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ในด้านนี้  ตรวจสอบรายชื่อ Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=29731