May
23

แจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการยืม-คืนหน้งสือ

กำหนดวันสิ้นสุดยืม- คืน หนังสือประจำภาคการเรียนที่ 2/2559  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และสามารถยืมหนังสือได้ตามปกติเริ่มวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  สำหรับผู้ที่ไม่คืนหนังสือตามกำหนดจะมีผล ดังนี้

  1. เสียค่าปรับ 3 บาท /วัน/เล่ม
  2. สำหรับนักศึกษา
    – ไม่สามารถเข้าดูเกรดในระบบทะเบียนนักศึกษา และชำระค่าลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปได้

    fb-libraryrmutt-25052560-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26574

May
16

แจ้งกำหนดเวลาปิดทำการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ดังนี้
ระหว่างวันที่  29 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2560  ปิดทำการในเวลา 21.00 น. โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30- 21.00 น.
**ยกเว้นวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560  ปิดทำการเวลา 12.00 น.**

fb-libraryrmutt160517%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26557

Apr
12

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์

britannica_logoBritannica Online Academic เป็นฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ทางด้านการศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัยและมีคุณภาพสำหรับบุคคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยในการเรียนรู้ และการค้นคว้า โดยในสารานุกรมออนไลน์จะครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้างและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการนำไปใช้อ้างอิง  สามารถใช้งานตั้งแต่วันนี้ถึง  30 มิถุนายน 2560  ได้ที่   http://academic.eb.com    คู่มือการใช้งาน คลิก

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26260

May
05

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

gale_logoขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile   ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560   ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ
และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655    สามารถใช้งานได้ที่ คลิก

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26535

Apr
27

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.แม่ฟ้าหลวง

นายนิติ  วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลการ จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานฝึกอบรม การจัดโครงการการหลักสูตร การอบรมสัมมนาของสำนักฯ  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ

21042560llibraryaritrmutt_02

21042560llibraryaritrmutt_19

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26487

Apr
15

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Access English

Access-English-150x46

Access English เป็นโปรแกรมในการฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถใช้สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง  31 ธันวาคม 2560  ได้ที่เว็บไซต์  http://accessenglishnow.com/platform

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26253

Apr
11

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักฯ และรดน้ำขอพร ผู้อาวุโสของหน่วยงาน และผู้บริหารนายพงษ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ

11042560llibraryaritrmutt_1311042560llibraryaritrmutt_62

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26370

Apr
05

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล

ebscohost-300x300บริษัท EBSCO  เปิดให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source  สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  ถึง  31 ธันวาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26363

Apr
03

แจ้งเวลาและวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาและวันปิดทำการ  อาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2560 ดังนี้
• วันที่ 6 เมษายน 2560 – วันจักรี
• วันที่ 13-17 เมษายน 2560 – วันสงกรานต์และวันหยุดชดเชย
วันที่ 12 เมษายน 2560 – ปิดบริการเวลา 16.30 น. Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26357

Mar
09

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ระหว่างช่วงงานพิธิพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2558  ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2560   และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26326

Mar
09

ต้อนรับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พิกุลทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจำนวน 250 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมือวันที่ 6 มีนาคม 2560

06032560llibraryaritrmutt_0206032560llibraryaritrmutt_04 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26313

Mar
07

อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 2.0

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการอบรมให้ความรู้การให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 2.0 ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกสาขาของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  2560  ณ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

02032560llibraryaritrmutt_1902032560llibraryaritrmutt_30

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26267

Feb
22

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และทีมงานห้องสมุดต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารวิทยบริการ

16903232_10155160988924558_1860362934404088555_o

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26179

Page 1 of 8812345102030...Last »