Aug
09

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีบันทึกเทปถวายพระพร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยรองอธิการบดี และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมเมธาวี อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมวัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26821

Aug
02

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักฯ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมนำชมงานบริการห้องสมุด ณ อาคารวิทยบริการ เมื่อวันนี้ 1 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ มทร.ธัญบุรี Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26677

Jun
27

ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล Corpus

ฐานข้อมูลคอร์พัส (Corpus) รวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย   
ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มีในประเทศไทยพร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญใน การนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 840,000 บริษัทในประเทศ ( http:// www.bol.co.th/corpus)  คู่มือการใช้งาน CORPUS Training Manual   ติดต่อขอ uresname และ Password ในการเข้าระบบ Corpus  นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา ติดต่อได้ที่ ชั้น 3 ห้อง e-Library ในวันและเวลาราชการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26643

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26590

Apr
12

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์

britannica_logoBritannica Online Academic เป็นฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ทางด้านการศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยที่ทันสมัยและมีคุณภาพสำหรับบุคคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยในการเรียนรู้ และการค้นคว้า โดยในสารานุกรมออนไลน์จะครอบคลุมเนื้อหาอย่างกว้างและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการนำไปใช้อ้างอิง  สามารถใช้งานตั้งแต่วันนี้ถึง  30 มิถุนายน 2560  ได้ที่   http://academic.eb.com    คู่มือการใช้งาน คลิก

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26260

Aug
07

ขอแจ้งวันปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ ดังนี้

 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 – วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 – ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

***วันที่ 13 สิงหาคม 2560  –  เปิดบริการตามปกติ*** Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26814

Jul
29

ขยายพื้นที่เปิดบริการช่วงสอบเป็นกรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งขยายพื้นที่เปิดบริการช่วงสอบกลางภาค ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4  เปิดบริการถึงเวลา 24.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2560 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26666

Jul
05

แจ้งวันปิดทำการเดือนกรกฎาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี้

 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 – วันอาสาฬหบูชา
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 – วันเข้าพรรษา
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 – ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 – วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26650

Jun
05

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

gale_logoขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile   ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560   ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ
และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655    สามารถใช้งานได้ที่ คลิก

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26535

Jun
02

แจ้งเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดทำการในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ปิดทำการเวลา  12.00 น.
เนื่องจากได้มีการกำหนดจัดงานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์  4  หน่วยงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 “จตุรมิตรเกมส์” ขึ้นในวัน 7 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.30 น.  ณ ยิมเนเซี่ยมราชมงคลธัญบุรี   โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี  กองประชาสัมพันธ์  และกองพัฒนานักศึกษา ทางสำนักฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26614

May
30

สำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา

อาคารวิทยบริการ จะดำเนินการสำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา ขอแจ้งสิ้นสุดการยืมหนังสือตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สามารถเริ่มยืมได้ตามปกติในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 จึงขอแจ้งการปิดพื้นที่บริการเพื่อดำเนินการสำรวจหนังสือ ดังนี้

 • ปิดชั้น 4  –   วันจันทร์ที่ 29พฤษภาคม 2560
 • ปิดชั้น 3   –  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
 • ปิดชั้น 2   –  วันพุธที่  31 พฤษภาคม 2560

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26603

May
23

แจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการยืม-คืนหน้งสือ

กำหนดวันสิ้นสุดยืม- คืน หนังสือประจำภาคการเรียนที่ 2/2559  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และสามารถยืมหนังสือได้ตามปกติเริ่มวันที่ 2 มิถุนายน 2560  สำหรับผู้ที่ไม่คืนหนังสือตามกำหนดจะมีผล ดังนี้

 1. เสียค่าปรับ 3 บาท /วัน/เล่ม
 2. สำหรับนักศึกษา
  – ไม่สามารถเข้าดูเกรดในระบบทะเบียนนักศึกษา และชำระค่าลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปได้

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26574

May
16

แจ้งกำหนดเวลาปิดทำการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ดังนี้
ระหว่างวันที่  29 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2560  ปิดทำการในเวลา 21.00 น. โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30- 21.00 น.
**ยกเว้นวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560  ปิดทำการเวลา 12.00 น.**

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26557

Apr
27

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร ม.แม่ฟ้าหลวง

นายนิติ  วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลการ จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานฝึกอบรม การจัดโครงการการหลักสูตร การอบรมสัมมนาของสำนักฯ  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ

21042560llibraryaritrmutt_02

21042560llibraryaritrmutt_19

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26487

Apr
15

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Access English

Access-English-150x46

Access English เป็นโปรแกรมในการฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถใช้สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง  31 ธันวาคม 2560  ได้ที่เว็บไซต์  http://accessenglishnow.com/platform

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26253

Page 1 of 8912345102030...Last »