ก.ค.
01

แจ้งเวลาเปิดบริการ (กรณีพิเศษ)

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งเวลาเปิดบริการอาคารวิทยบริการเป็นกรณีพิเศษ
ระหว่างวันที่  1  -   26 กรกฎาคม  2558
วันจันทร์ – วันอาทิตย์
เปิดบริการ เวลา 08.30 -  21.00 น.

และจะเริ่มเปิดให้บริการตามปกติ (เวลา 08.30 – 24.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎคม 2558 เป็นต้นไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22492

มิ.ย.
25

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากฝ่ายผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการทำงานของฝ่ายการผลิตสื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษาทางไกล และงานบริการอื่นๆ ของอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 24 มิถุนายน 2558

library@rmutt240658_11library@rmutt240658_29

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22439

มิ.ย.
19

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม “การทำงานอย่างมีความสุข”

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หัวข้อ “การทำงานอย่างมีความสุข” โดย ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม  เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

library@rmutt ntu180558_28

library@rmutt ntu180558_38

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22383

มิ.ย.
17

เปิดรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษ AUA 2/2015

AUA@rmutt

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษ AUA@RMUTT  Level 1, 2, 4 , 6
รับ 20 คน / Level  ค่าเรียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.ธัญบุรี 1,500 บาท  บุคคลภายนอก 3,500 บาท
(ไม่รวมค่าหนังสือ) (รับจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อน) สอบถาม โทร. 0-2549-4079, 0-2549-3085

เวลาเรียน

 • Level 1 และ Level 4 เรียนทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 17.00 – 19.30 น. ชั้น 1 อาคาร i work
  (เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม – วันพุธที่ 16 กันยายน  2558)
 • Level 2 และ Level 6 เรียนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 19.30 น. ชั้น 1 อาคาร i work
  (เริ่มเรียนวันที่อังคารที่ 18 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน  2558)

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.aua.rmutt.ac.th/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22373

เม.ย.
29

ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรมฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ

Access Englishขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มทร.ธัญบุรี ทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission   ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2558

โปรแกรม Access English เป็นโปรแกรมในการฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถใช้สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา
ผ่าน  URL http://accessenglishnow.com/platform  และทางเว็บห้องสมุดที่ในเมนูฐานข้อมูลทดลองใช้  http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=20146

 • ติดต่อขอ Code ในการสร้าง User  เพื่อล็อกอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล ได้ที่เคาน์เตอร์บริการภาษา ชั้น 2
  อาคารวิทยบริการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
 • ดาวน์โหลดวิธีการลงทะเบียน วิธีสมัคร Access English
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655  Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22172

พ.ค.
27

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่”

เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หัวข้อ “การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่” วิทยากรโดยอาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์   เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องราชมงคลเธียเตอร์ อาคารวิทยบริการ

library@rmutt21052015am_02

library@rmutt21052015am_29 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22316

พ.ค.
27

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวและจูงใจคน”

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หัวข้อ “จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวและจูงใจคน”
วิทยากรโดย อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ  เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ  ห้องราชมงคลเธียเตอร์ อาคารวิทยบริการ

library@rmutt07052015pm_11

library@rmutt07052015pm_16

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22284

พ.ค.
27

โครงการทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมาย”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 หัวข้อ “การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมาย” วิทยากรโดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ  ห้องราชมงคลเธียเตอร์ อาคารวิทยบริการ

library@rmutt07052015am_10library@rmutt07052015am_11 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22260

พ.ค.
13

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล National Geographic Virtual    และ  Academic OneFile  ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง  15 มิถุนายน 2558  สอบถามรายละเอียดเพิ่่มเติม โทร. 0 2549 3655

NationalGeoGraphic

National Geographic Virtual  เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อนหลังได้ตั้งแต่ ค.ศ.1888-ปัจจุบัน สามารถใช้งานได้ที่   http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=20146

AcademicOnefileAcademic OneFile  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรอง Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ  สามารถใช้งานได้ที่     http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=20146

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21854

พ.ค.
07

ขอเชิญเข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

ntu070558สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558  มีหัวข้อดังนี้

 1. หัวข้อ “การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมาย”
  เวลา 09.00-12.00 น.
 2.  หัวข้อ “จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวและจูงใจคน”
  เวลา 13.30-16.30 น

สถานที่อบรม :   ห้องราชมงคลเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
เพิ่มเติมที่  www.arti.rmutt.ac.th 

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22213

เม.ย.
28

มทร.ธัญบุรี ปรับปรุงระบบ Firewall

แผนกระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  จะทำการปรับปรุงระบบ Firewall เพื่อทำ Link aggregation เพื่อขยายและเพิ่มการเชื่อมต่อให้มากขึ้น ซึ่งอาจจะมีการ Reboot firewall มีผลทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นบางช่วง ในวันที่ 29 เมษายน 2558   ระหว่างเวลา 18.00 – 19.00 น.  จะส่งผลให้ใช้งาน Internet ไม่ได้ชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22159

เม.ย.
21

พิธีลงนามความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา งานวิจัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทั้งสองหน่วยงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการส่งมอบ Solar Roof ขนาด 22.4 KW  ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเมธาวี
ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

library@rmutt_21042015-026

library@rmutt_21042015-042

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22087

เม.ย.
16

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook

GVRL5_lgGale Virtual Reference Library เป็นฐานข้อมูลหนังสือ eBook ซึ่งรวบรวมทุกสาขาวิชาให้ท่านสามารถเลือกอ่านและดาวโหลดได้ ซึ่งท่านสามารถเข้าใช้งาน ได้ที่     หรือ  http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia52?id=thrmutt   หรือผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด  www.library.rmutt.ac.th   ในเมนูฐานข้อมูลทดลองใช้่  เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง  30 เมษายน 2558  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22068

เม.ย.
02

ขอเชิญร่วมงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗

ขอเชิญร่วมงาน ๙ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ๙ มทร. นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหรสพ (หนังกลางแปลง รำวง เวทีดนตรีสากล) การออกร้านของนักศึกษา และการออกร้านของวัฒนธรรมจังหวัด

banner20150319-01-721x1024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: http://www.rmutt.ac.th/?p=38463

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22045

มี.ค.
30

โครงการสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ 3

หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีกำหนดจัดโครงการสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 26 – 27  มีนาคม 2558   โดยมีพิธีเปิดงานสัมมนาฯ  ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5   อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Library@rmutt _DSC_0174Library@rmutt _DSC_0069

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21866

Page 1 of 7812345102030...Last »