มี.ค. 28

เวลาเปิดทำการ / ภาคฤดูร้อน

เวลาเปิดทำการ / ภาคฤดูร้อน   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ดังนี้

• วันจันทร์ – วันศุกร์       เวลา 08.30 – 21.00 น.
• วันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 08.30 – 21.00 น. (เวลาเดิม)

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/28/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b9%89/

มี.ค. 28

ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการเนื่องในวันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2561 ดังนี้
• วันที่ 6 เมษายน 2561 – วันจักรี
• วันที่ 12- 16 เมษายน 2561 – วันสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2561 – ปิดบริการเวลา 16.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/28/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81/

มี.ค. 23

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์  และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวส.) พร้อมหัวหน้าฝ่าย ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ” ให้กับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/23/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6/

มี.ค. 22

แจ้งย้ายหนังสือหมวด Q-Z ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3

เนื่องจากอาคารวิทยบริการเตรียมดำเนินปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3  ขอแจ้งการย้ายหนังสือหมวด Q-Z ดังนี้

  • หมวด Q-Z  (ภาษาไทย)        ย้ายไปที่ ชั้น 2
  • หมวด Q-Z (ภาษาอังกฤษ)  ย้ายไปที่ ห้อง e-Library  ชั้น 3

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/22/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89/

ก.พ. 13

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล คอร์พัส (Corpus)

 

 

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล คอร์พัส (Corpus)  ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มีในประเทศไทยพร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญใน การนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 840,000 บริษัทในประเทศ ( http:// www.bol.co.th/corpus) ฐานข้อมูล Corpus ซึงรวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งให้รายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก สามารถติดต่อขอ uresname และ Password ในการเข้าระบบ Corpus โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาที่ห้อง e-Library ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ  คู่มือการใช้งาน CORPUS Training Manual

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/02/13/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b8%84/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/02/01/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99wifi-rmutt-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81/

มี.ค. 05

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประเทศฟิลิปปินส์

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการและอาคาร I Work เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์

คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์

 

 

 

 

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/05/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1/

ก.พ. 13

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ได้นำบุคลากรของสำนักฯ เข้าศึกษาดูงานบริการห้องสมุด และบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง Data Center มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

20180207-%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87147

20180207-%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%8749 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/02/13/%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%81/

ม.ค. 18

ต้อนรับเยี่ยมชม

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศและ Dr.Esko Kalevi Juntunen จากประเทศ University of Eastern Finland ประเทศฟินแลนด์ พร้อมนำเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ และอาคาร I Work  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

20170117-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b220170117-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/01/18/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4-3/

ม.ค. 17

เวลาปิดทำการและพื้นที่ให้บริการระหว่างงานราชมงคลธัญบุรีเกมส์

การเปิดพื้นที่ให้บริการของอาคารวิทยบริการ  ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561  ปิดบริการชั้น 1  และ ชั้น 2  เพื่อใช้สถานที่ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  เปิดพื้นที่ให้บริการเฉพาะชั้น 3 และ ชั้น 4    ปิดทำการเวลา 16.30 น.  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2018/01/17/%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2/