ก.พ.
08

ทำบุญปีใหม่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในการเริ่มต้นปีใหม่ ณ ห้องสติ-สันติ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

library@AritRmutt05022516_15

library@AritRmutt05022516_10

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24274

ก.พ.
02

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล e-Book

12648020_447591678769995_844642589_nขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-Book)  Oxford  Scholarship  Online  (OSO)  ได้ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  ถึง  1  มีนาคม  2559

โดยบริษัทบุ๊คเน็ท  เปิดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เข้าทดลองใช้ จากสำนักพิมพ์  Oxford  University  Press  ซึ่งมีหนังสือมากกว่า  12,000  รายชื่อ  ใน  20  สาขาวิชา  เช่น  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  ชีววิทยา  สาธารณสุขและระบาดวิทยา  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  ภาษาศาสตร์  เป็นต้น Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24261

ก.พ.
01

ลงทะเบียน Tell Me More (Online)

FB library@rmutt tellmemore banner

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สมัครเรียนโปรแกรมเรียนภาษา Tell Me More (Online) สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยไปที่เมนูพัฒนาทักษะด้านภาษา (ขวามือ) เลือก Tell Me More

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24229

ม.ค.
21

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

logoCRCnetBASE เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File เพิ่ม Collection 2010 (April) – 2011 (March)– Full Text มีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, copy, print ได้ สามารถโหลด Citation ได้ “สามารถใช้งานได้ที่http://library.rmutt.ac.th หรือ http://www.crcnetbase.com

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23761

ม.ค.
22

ต้อนรับนักเรียนในงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House)

บรรยากาศบริเวณด้านหน้าอาคารและกิจกรรม Library Tour  ต้อนรับและนำชมงานบริการของทางอาคารวิทยบริการในกิจกรรมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House) ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดให้อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดรับลงทะเบียน  ในชื่องาน “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559   ที่ผ่านมา

library@rmuttDSC_0241

library@rmuttDSC_0199

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23953

ม.ค.
22

ต้อนรับนักเรียนงานเปิดบ้านราชมงคล 2559

นักเรียนที่มาร่วมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House) เข้ารับชมฉายวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องราชมงคลเธียร์เตอร์ ชั้น 1 และเยี่ยมชมงานบริการของทางอาคารวิทยบริการ (Library Tour)  โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดให้อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดรับลงทะเบียนในชื่องาน “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2559

library@AritRmutt180159_18library@AritRmutt180159_69

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23864

ม.ค.
22

Library Tour ต้อนรับนักเรียนงานเปิดบ้านราชมงคล 2559

บรรยากาศ Library Tour  ต้อนรับและนำชมงานบริการของทางอาคารวิทยบริการในกิจกรรมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House) ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดให้อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดรับลงทะเบียน  ในชื่องาน “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย
วันที่ 17 มกราคม 2559   ที่ผ่านมา

library@AritRmutt170159_19 library@AritRmutt170159_12

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23765

ม.ค.
16

อาคารวิทยบริการจุดลงทะเบียน OPEN HOUSE

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดให้อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดรับลงทะเบียน กิจกรรมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House)   ในชื่องาน “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

library@rmutt_160159DSC_0603

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23736

ม.ค.
06

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

11(22)ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23727

ธ.ค.
29

มทร.ธัญบุรีรับมอบหนังสือจาก SE-ED

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานพิธีรับมอบหนังสือจากบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง จำนวน 2,552 เล่ม  มีมูลค่าเป็นเงินจำนวน 1,167,465 บาท  เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยหนังสือนี้จะนำเข้าอาคารวิทยบริการและให้บริการต่อไป

library@rmutt251258_30_1

library@rmutt251258_04_1 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23669

ธ.ค.
24

แจ้งวันและเวลาปิดทำการ ในวันหยุดสิ้นปีเทศกาลปีใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ช่วงวันหยุดสิ้นปีเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

  • วันที่ 30 ธันวาคม 2558   เปิดบริการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • ปิดทำการปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 3 มกราคม 2559

และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 4 มกราคม 2559 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23408

ธ.ค.
23

เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2559 ณ อ่าวบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา และในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ได้นำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์เพื่อทรงพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

library@AritRmutt191258_03

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23663

ธ.ค.
09

แจ้งเวลาเปิดบริการช่วงปิดภาคเรียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งวันเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ช่วงปิดภาคเรียน ดังนี้
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึง 10 มกราคม 2559    เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.00 น. Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23420

ธ.ค.
04

ขอเชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี

library@rmutt261158_03

library@rmutt261158_10

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23511

Page 1 of 8212345102030...Last »