Jan
20

บรรยากาศ Open House วันที่ 20 มกราคม

ภาพบรรยากาศงานนวัตกรรมสร้างสรรค์งานRT’60 (Open House)   วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ โดยกำหนดให้อาคารวิทยบริการเป็นจุดรับลงทะเบียนงานOpen Houseและกิจกรรม Library Tour เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

openhousermutt20012560_0309

openhousermutt20012560_0463
openhousermutt20012560_0430openhousermutt20012560_0404 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25892

Jan
20

บรรยากาศ Open House วันที่ 19 มกราคม

ภาพบรรยากาศงานนวัตกรรมสร้างสรรค์งานRT’60 (Open House)   วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ โดยกำหนดให้อาคารวิทยบริการเป็นจุดรับลงทะเบียนงานOpen Houseและกิจกรรม Library Tour เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

openhouse19012560_0071

openhouse19012560_0131

openhouse19012560_0128

 

openhouse19012560_0140 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25702

Jan
18

Open House เปิดบ้านราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานนวัตกรรมสร้างสรรค์งานRT’60 (Open House)   วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 โดยกำหนดให้อาคารวิทยบริการเป็นจุดรับลงทะเบียนงานOpen Houseและกิจกรรม Library Tour เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

rmuttopenhouse18012560_0044

rmuttopenhouse18012560_0058

 

 

 

 

 

rmuttopenhouse18012560_0114

rmuttopenhouse18012560_0100

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25492

Jan
16

แจ้งปิดอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ระหว่างวันที่ 4- 6 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 3 วัน  สำนักฯ จึงขอแจ้งปิดบริการอาคารวิทยบริการ ในวันดังกล่าว   และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25490

Jan
16

ขอแจ้งเวลาปิดบริการ (กรณิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ขอแจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการเป็นกรณีพิศษ
ในวันศุกร์ที่ 20  มกราคม 2560 ปิดบริการเวลา 16.30 น.  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

1fb-libraryrmutt%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25483

Jan
09

ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญทุกท่านเข้าชมงานนิทรรศการ
ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

libraryrmutt%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3_0091

libraryrmutt%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3_0070

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25415

Jan
05

แจ้งเวลาปิดบริการช่วงปิดภาคเรียน (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดบริการอาคารวิทยบริการช่วงปิดภาคเรียนในเวลา 21.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึง 8 มกราคม 2560  และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25397

Dec
15

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

logoCRCnetBASE เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File เพิ่ม Collection 2010 (April) – 2011 (March)– Full Text มีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, copy, print ได้ สามารถโหลด Citation ได้ “สามารถใช้งานได้ที่http://library.rmutt.ac.th หรือ http://www.crcnetbase.com Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23761

Dec
08

อธิการบดีเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมบรรยากาศภายในอาคารวิทยบริการในช่วงใกล้สอบปลายภาค เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 8 ธันวาคม 2559

dsc_0027 dsc_0034

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25374

Dec
08

บริการพิเศษช่วงสอบปลายภาค

อาคdsc_0005ารวิทยบริการ จัดเพิ่มกระดานไวท์บอร์ดขนาดเล็ก ที่ชั้น 1 เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับให้นักศึกษาใช้ติวหนังสือในช่วงใกล้สอบปลายภาคนี้  ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

 

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25365

Page 1 of 8712345102030...Last »