ก.ค.
28

บริการApp (Android) สำหรับใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการดาวน์โหลด ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น Android โปรแกรมสำหรับใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ     โดยมีรหัสเข้าใช้งานจะเป็นรหัสเดียวกับระบบห้องสมุด คือ

library@rmutt Android02

 • User : เมล์ที่กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกห้องสมุด
 • Password: เลข 6 ตัวหลังของเลขบัตรประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22847

ก.ค.
24

แจ้งปิดบริการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งกำหนดวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ  เนื่องในวันหยุดราชการ ดังนี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม  2558  (วันอาสาฬหบูชา)
 • วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558  (วันเข้าพรรษา)

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22842

ก.ค.
13

RMUTT Internet Services

logowifiนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558 สามารถเข้าใช้บริการ  WiFi  RMUTT
ได้โดยไม่ต้องมาสมัครที่เคาน์เตอร์บริการ  โดยเข้าใช้รหัสดังนี้

Username : รหัสนักศึกษา 13 หลัก ไม่ใส่ขีด (-)
เช่น 1158730603XXXX
Password : เลข 6 หลักท้ายของรหัสบัตรประชาชน
เช่น   XXXXXXX123456

สามารถเปลี่ยน Password ได้ที่  :  http://www.user.rmutt.ac.th:8080/ad_rmutt/
**นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ IT Zone  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3642

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22729

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22604

ก.ค.
01

แจ้งเวลาเปิดบริการ (กรณีพิเศษ)

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งเวลาเปิดบริการอาคารวิทยบริการเป็นกรณีพิเศษ
ระหว่างวันที่  1  -   26 กรกฎาคม  2558
วันจันทร์ – วันอาทิตย์
เปิดบริการ เวลา 08.30 -  21.00 น.

และจะเริ่มเปิดให้บริการตามปกติ (เวลา 08.30 – 24.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎคม 2558 เป็นต้นไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22492

พ.ค.
29

ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรมฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ

Access Englishขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มทร.ธัญบุรี ทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission   ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2558

โปรแกรม Access English เป็นโปรแกรมในการฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สามารถใช้สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา
ผ่าน  URL http://accessenglishnow.com/platform  และทางเว็บห้องสมุดที่ในเมนูฐานข้อมูลทดลองใช้  http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=20146

 • ติดต่อขอ Code ในการสร้าง User  เพื่อล็อกอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล ได้ที่เคาน์เตอร์บริการภาษา ชั้น 2
  อาคารวิทยบริการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
 • ดาวน์โหลดวิธีการลงทะเบียน วิธีสมัคร Access English
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655  Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22172

ก.ค.
22

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  หัวข้อ “การออมและการวางแผนชีวิตก่อนวัยเกษียณ” วิทยากรโดยอาจารย์ธนเดช มหโภไคย เวลา 09.00 – 12.00น.  ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

library@rmutt_160758am-029

library@rmutt_160758am-010

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22777

ก.ค.
22

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  หัวข้อ “แนวทางการสร้างอาชีพเสริม” วิทยากรโดยคุณฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

library@rmutt160758pm_31library@rmutt160758pm_14 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22742

ก.ค.
08

ต้อนรับโรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายมโน สุวรรณคำ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าผ่ายฯ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตการเรียนการสอน e-Learning, Moodle และการผลิตเว็บไซต์  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิทยบริการ

library@rmutt_300658-078

library@rmutt_300658-009

 

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22613

ก.ค.
08

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  หัวข้อ “Change Within You” วิทยากรโดย อาจารย์ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์
เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องเมธาวี  ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

library@rmutt020758pm_26

library@rmutt020758pm_09 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22550

ก.ค.
08

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หัวข้อ “การสร้างเสริมบุคลิกภาพ” วิทยากรโดย อาจารย์พรชัย แก้วประเสริฐ เวลา 09.00- 12.00 น.  ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

library@rmutt020758am_23

library@rmutt020758am_20

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22506

ก.ค.
08

การปรับเปลี่ยน Firewall ของมหาวิทยาลัยฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  จะมีการปรับเปลี่ยน Firewall ในวันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2558
เวลา 20.00-21.00 น.  โดยประมาณ ทำให้ไม่สามารถใช้งาน Internet  ได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี่

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22507

มิ.ย.
25

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากฝ่ายผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมการทำงานของฝ่ายการผลิตสื่อการศึกษา ฝ่ายการศึกษาทางไกล และงานบริการอื่นๆ ของอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 24 มิถุนายน 2558

library@rmutt240658_11library@rmutt240658_29

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22439

มิ.ย.
19

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม “การทำงานอย่างมีความสุข”

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หัวข้อ “การทำงานอย่างมีความสุข” โดย ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม  เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

library@rmutt ntu180558_28

library@rmutt ntu180558_38

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22383

มิ.ย.
17

เปิดรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษ AUA 2/2015

AUA@rmutt

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษ AUA@RMUTT  Level 1, 2, 4 , 6
รับ 20 คน / Level  ค่าเรียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.ธัญบุรี 1,500 บาท  บุคคลภายนอก 3,500 บาท
(ไม่รวมค่าหนังสือ) (รับจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อน) สอบถาม โทร. 0-2549-4079, 0-2549-3085

เวลาเรียน

 • Level 1 และ Level 4 เรียนทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 17.00 – 19.30 น. ชั้น 1 อาคาร i work
  (เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม – วันพุธที่ 16 กันยายน  2558)
 • Level 2 และ Level 6 เรียนทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 19.30 น. ชั้น 1 อาคาร i work
  (เริ่มเรียนวันที่อังคารที่ 18 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน  2558)

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.aua.rmutt.ac.th/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22373

พ.ค.
27

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่”

เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หัวข้อ “การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่” วิทยากรโดยอาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์   เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องราชมงคลเธียเตอร์ อาคารวิทยบริการ

library@rmutt21052015am_02

library@rmutt21052015am_29 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22316

Page 1 of 7912345102030...Last »