พ.ย.
25

ขอแจ้งวัน และเวลา ปิดทำการอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวัน และเวลา ปิดทำการอาคารวิทยบริการ  ดังนี้

 • วันที่ 5 ธันวาคม  2557   –  ปิดบริการวันหยุดราชการ   (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • วันที่ 10 ธันวาคม 2557   –  ปิดบริการวันหยุดราชการ  (วันรัฐธรรมนูญ)
 • วันที่ 30 ธันวาคม 2557   –  ปิดบริการ เวลา 16.30 น.
 • วันที่ 31 ธันวาคม  2557  ถึง 4 มกราคม 2558   –  ปิดบริการวันหยุดราชการ (วันหยุดปีใหม่)
 • วันที่ 5 มกราคม 2558   –   ปิดบริการ เวลา 16.30 น.
 • วันที่ 6 – 8 มกราคม 2558   –   ปิดบริการ  (โครงการพัฒนาบุคคลากรสำนักฯ)

อาคารวิทยบริการเปิดให้บริการปกติในวันที่  9 มกราคม 2558    เวลา 08.30 – 24.00 น.

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21459

พ.ย.
25

แจ้งปิดถนน เข้า – ออก ประตู 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งปิดถนน เข้า – ออก ประตู 2  เพื่อดำเนินการตัดสายส่งสัญญาณสื่อสารทุกชนิดที่พาดผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต  และรื้อถอนเสาไฟส่องสว่างของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดระเบียบการจราจร
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 13.00 น.  ขออภัยในความไม่สะดวก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21456

พ.ย.
18

แจ้งเวลาปิดบริการวันซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาเปิดบริการอาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2557 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น.  เนื่องจากเป็นช่วงงานวันซ้อมใหญ่งานพิธีพระทานปริญญาบัตร  กำหนดเปิดบริการเฉพาะชั้น ดังนี้

 • วันที่ 13 ธ.ค. 57   เปิด ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4
 • วันที่ 14 ธ.ค.57    เปิด ชั้น 1 ชั้น 3 ชั้น 4

วันที่ 14 ธ.ค. 57     – ปิดบริการ IT Zone และ ชั้น 2   (จัดพื้นที่เตรียมความพร้อมงานพิธีพระทานปริญญาบัตร)
วันที่ 13-14 ธ.ค.57 – ปิดบริการ ชั้น 5

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21450

พ.ย.
11

แจ้งยอดกล่องรับบริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งกล่องรับบริจาคของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ณ อาคารวิทยบริการ และเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2557 ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้มารับกล่องรับบริจาคพร้อมเปลี่ยนกล่องใหม่ มียอดบริจาครวม 7,240 บาท  สำนักฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค และขอเชิญร่วมกันบริจาคในครั้งต่อไป
Library@Rmutt P0003Library@Rmutt P0002

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21428

พ.ย.
07

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล IJOR

Logo_indianสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล  IJOR ซึ่งเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการสารสนเทศครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี เศรษศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ ทันตกรรม แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ซึ่งเปิดให้เข้าทดลองใช้งานข้อมูลในส่วนของบทความวารสารที่บอกรับ (มีค่าใช้จ่าย) และไม่มีค่าใช้จ่าย (Open Access : OA) และสิ่งพิมพ์ด้านการวิจัย สามารถเข้าถึงเอกสารในรูปแบบ PDF File และ XML  เข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2557  Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21417

พ.ย.
06

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library

Gale Virtualสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล  Gale Virtual Reference Library  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านสารานุกรมและแหล่งอ้างอิง เฉพาะสำหรับการวิจัยในสาขาต่าง ๆ  สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2557   การเข้าใช้งานสามารถเข้าได้ที่ www.library.rmutt.ac.th  เลือกหัวข้อ e-Resources   เลือกฐานข้อมูลทดลองใช้  หรือ Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21397

พ.ย.
06

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลNational Geographic Virtual Library

logo-National Geographicสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library  เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888- ปัจจุบัน สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2557

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21385

ต.ค.
30

พบเจอแบงค์ธนบัตรตกหล่นภายในอาคาร

ท่านใดทำแบงค์ธนบัตรหล่นหายภายในอาคารวิทยบริการ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557  ติดต่อรับคืนได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 3

นายอรรถชัย อภิวงศ์  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (รหัส นศ. 115630805034-2) เก็บธนบัตรได้ภายในห้องน้าชาย ชั้น 3 และนำมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อหาเจ้าของ ทางสำนักฯ จึงขอแสดงความชื่นชม การทำความดีในครั้งนี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21368

ต.ค.
30

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center

Testing@Educationฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center เป็นฐานข้อมูลที่รวมรวบแบบทดสอบ, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทั่วไปที่สนใจ มีการสืบค้นรายชื่อ และรายละเอียดของสถานศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงแหล่งทุนการศึกษาอีกด้วย ซึ่งรวบรวมแบบทดสอบ ข้อมูล และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มล่าสุดที่ทางผู้ผลิตได้ตีพิมพ์ Online จะแสดงผลชุดข้อสอบและข้อมูลการศึกษาในรูปแบบ HTML และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF  โดยมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะแนวทางการศึกษาและการแนะแนว วิชาชีพต่างๆ รวมถึงแบบทดสอบต่างๆ ดังนี้

 • High School Tools – การทดลองทำข้อสอบระดับมัธยม
 • College Prep Tools – การทดลองทำข้อสอบเพื่อเตรียมเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา
 • Career Tools –  การทดลองทำข้อสอบเพื่อเข้าทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ สร้าง Resume ส่วนตัวเพื่อใช้สมัครงาน ทดสอบลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอง
 • Graduate School Tools – การทดลองทำข้อสอบเพื่อเตรียมเข้าเรียนในระดับปริญญาโท
 • International Tools – การทดลองทำข้อสอบทางด้านภาษา และการสอบเพื่อขอสัญชาติอเมริกัน
 • Family College Planning Center – การวางแผนการเรียนและวางแผนค่าใช้จ่ายในการศึกษาในต่างประเทศ

มีการฝึกฝนภาษาตามสายอาชีพงาน และการทดสอบแนวข้อสอบ TOEFL, TOEIC และ  U.S. citizenship.  โดยสามารถดูผลคะแนนการสอบได้ทันที Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21358

ต.ค.
24

ต้อนรับเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรองผู้อำนวยการ
ให้ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และอาจารย์จากศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไท
เข้าศึกษาดูงาน เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

library@rmut221057-069

library@rmut221057-036 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20993

Page 1 of 212

ก.ย.
21

ฐานข้อมูล ScienceDirect

ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการ Journal/book ฟรี เป็นเอกสารตั้งแต่ปี 2007-2009 จำนวน 1696 เล่ม ในสาขาวิชา Energy & Engineering และในส่วนที่ได้รับจาก สกอ. เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้องแต่ปี 1995-ปัจจุบัน
รายการหนังสือ ScienceDrirect 55

 • รายชื่อวารสารที่ สกอ. บอกรับ คลิกที่นี่
 • รายชื่อ e-Book ที่มหาวิทยาลัยบอกรับคลิก
 • คู่มือการใช้งานคลิก

เอกสารการอบรมScienceDirect_2012 คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20635

ส.ค.
08

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ผศ.มโน สุวรรณคำ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4   วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่เข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยและเยี่ยมชมบริการห้องสมุด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

library@rmut080857-009

library@rmut080857-005 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21072

ก.ค.
17

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

DSC_0070สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเชิญเข้าร่วม
รับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2557  ดังนี้

1. เวลา  09.00 – 12.00 น.
หัวข้อ “ไวยากรณ์พื้นฐานสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษ”
2. เวลา  13.30 – 16.30 น.
หัวข้อ “เทคนิคการออกเสียงในภาษาอังกฤษ”

สถานที่อบรม ชั้น 4 ห้องประชุม SEMINAR 4-1
อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20623

ก.ค.
08

วิทยาลัยรัตนโกสินทร์เยี่ยมชม

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมเข้าศึกษาดูงานผลิตสื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

20140708DSC_0182

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20616

ก.ค.
08

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

นายธวัชชัย เรืองฉาย และ นางสุจิตรา ยอดเสน่หา ตัวแทนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์  เยี่ยมชมงานผลิตสื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

library@rmut_080757-161library@rmut_080757-129 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21083

มิ.ย.
26

ขอเชิญเข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

nut001_260657สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม  วันที่ 26 มิถุนายน 2557  ดังนี้

 1. เวลา 09.00 – 12.00 น.  หัวข้อ ” AEC : ความท้าทายของ HR ยุคใหม่ “ วิทยากร โดย อ.ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
 2. เวลา 13.30 – 16.30 น. หัวข้อ ” แนวคิดใหม่ในการบริหารพนักงานสัมพันธ์” วิทยากร โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

สถานที่ ณ ห้อง SEMINAR 4-1  ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ
ลงทะเบียนได้ที่หน้างาน รายละเอียดเพิ่มเติม www.arit.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20577

มิ.ย.
19

ขอเชิญเข้าอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

nut001_190657สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม  วันที่ 19 มิถุนายน 2557  ดังนี้

 1. เวลา  09.00 – 12.00 น.
  หัวข้อ “การบริหาร คนต่างวัย ให้ทำงานเป็นทีม”
 2. เวลา  13.30 – 16.30 น.
  หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ”

สถานที่อบรม ชั้น 4 ห้องประชุม SEMINAR 4-1 อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20564

มิ.ย.
16

การเข้าใช้งาน Wifi-RMUTT สำหรับนักศึกษาปีที่ 1/2557

การใช้งาน USER WIFI RMUTT  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2557

 • Username  :   รหัสนักศึกษา 13 หลักโดยไม่ต้องใส่ขีด (-)      เช่น 115741306 XXXX
 • Password   :   กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลักท้ายจากรหัสบัตรประชาชน

(โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเองในภายหลัง)
สามารถเปลี่ยน Password ได้ที่ : http://www.user.rmutt.ac.th:8080/ad_rmutt/

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่

 • อาคาร ICT   โทร. 02-549-4004
 • อาคาร iWork@RT    โทร.02-549-3074
 • อาคาร Library(อาคารวิทยบริการ)   โทร.02-549-3642 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20553

มิ.ย.
06

บรรยากาศการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”  ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่  5 มิถุนายน  2557  จำนวน 2 หัวข้อ ดังนี้  เวลา  09.00 – 12.00 น.  หัวข้อ “ภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรทุกระดับ” และเวลา  13.30 – 16.30 น.  หัวข้อ “การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร (Business Continuity Management)”  ณ ห้องประชุม SEMINAR 4-1   ชั้น 4   อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

library@rmuttDSC_0009library@rmuttDSC_0019 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20516

มิ.ย.
04

ขอเชิญร่วมอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

Ntu library@rmutt220557DSC_0025สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”  วันพฤหัสบดีที่  5 มิถุนายน  2557    ดังนี้

 1. เวลา  09.00 – 12.00 น.
  หัวข้อ “ภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรทุกระดับ”
 2. เวลา  13.30 – 16.30 น.
  หัวข้อ “การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร (Business Continuity Management)”

สถานที่   ห้องประชุม SEMINAR 4-1   ชั้น 4   อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่หน้างาน
หัวข้อโครงการอบรมลงทะเบียน เพิ่มเติม  http://mis.rmutt.ac.th/regisOnline/ntu/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20496

Page 1 of 7512345102030...Last »