พ.ย.
25

ขอแจ้งวัน และเวลา ปิดทำการอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวัน และเวลา ปิดทำการอาคารวิทยบริการ  ดังนี้

กำหนดเวลาปิดทำการ

 • วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2557   ปิดบริการเวลา 18.00 น.
 • วันที่ 30 ธันวาคม 2557    ปิดบริการเวลา 16.30 น.
 • วันที่ 5 มกราคม 2558      ปิดบริการเวลา 16.30 น.

กำหนดวันปิดทำการ

 • วันที่ 5 ธันวาคม  2557   (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
 • วันที่ 10 ธันวาคม 2557   (วันรัฐธรรมนูญ)
 • วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2557  (งานพระราชทานปริญญาบัตร)
 • วันที่ 31 ธันวาคม  2557 ถึง 4 มกราคม 2558  (วันหยุดสิ้นปี – ปีใหม่)
 • วันที่ 6 – 8 มกราคม 2558   (โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักฯ)

*** เปิดให้บริการปกติในวันที่  9 มกราคม 2558   เวลา 08.30 – 24.00 น.  ***

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21459

พ.ย.
18

แจ้งเวลาปิดบริการวันซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาเปิดบริการอาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2557 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น.  เนื่องจากเป็นช่วงงานวันซ้อมใหญ่งานพิธีพระทานปริญญาบัตร  กำหนดเปิดบริการเฉพาะชั้น ดังนี้

 • วันที่ 13 ธ.ค. 57   เปิด ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4
 • วันที่ 14 ธ.ค.57    เปิด ชั้น 1  บริการยืม-คืน ชั้น 3 ชั้น 4

วันที่ 13-14 ธ.ค.57 – ปิดบริการ IT zone  ชั้น 2  ชั้น 5

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21450

พ.ย.
11

แจ้งยอดกล่องรับบริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งกล่องรับบริจาคของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ณ อาคารวิทยบริการ และเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2557 ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้มารับกล่องรับบริจาคพร้อมเปลี่ยนกล่องใหม่ มียอดบริจาครวม 7,240 บาท  สำนักฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค และขอเชิญร่วมกันบริจาคในครั้งต่อไป
Library@Rmutt P0003Library@Rmutt P0002

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21428

พ.ย.
07

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล IJOR

Logo_indianสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล  IJOR ซึ่งเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการสารสนเทศครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี เศรษศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ ทันตกรรม แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ซึ่งเปิดให้เข้าทดลองใช้งานข้อมูลในส่วนของบทความวารสารที่บอกรับ (มีค่าใช้จ่าย) และไม่มีค่าใช้จ่าย (Open Access : OA) และสิ่งพิมพ์ด้านการวิจัย สามารถเข้าถึงเอกสารในรูปแบบ PDF File และ XML  เข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2557  Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21417

พ.ย.
06

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library

Gale Virtualสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล  Gale Virtual Reference Library  เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านสารานุกรมและแหล่งอ้างอิง เฉพาะสำหรับการวิจัยในสาขาต่าง ๆ  สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2557   การเข้าใช้งานสามารถเข้าได้ที่ www.library.rmutt.ac.th  เลือกหัวข้อ e-Resources   เลือกฐานข้อมูลทดลองใช้  หรือ Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21397

พ.ย.
06

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลNational Geographic Virtual Library

logo-National Geographicสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library  เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888- ปัจจุบัน สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2557

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21385

ต.ค.
30

พบเจอแบงค์ธนบัตรตกหล่นภายในอาคาร

ท่านใดทำแบงค์ธนบัตรหล่นหายภายในอาคารวิทยบริการ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557  ติดต่อรับคืนได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ชั้น 3

นายอรรถชัย อภิวงศ์  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (รหัส นศ. 115630805034-2) เก็บธนบัตรได้ภายในห้องน้าชาย ชั้น 3 และนำมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อหาเจ้าของ ทางสำนักฯ จึงขอแสดงความชื่นชม การทำความดีในครั้งนี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21368

ต.ค.
30

ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center

Testing@Educationฐานข้อมูล Testing and Education Reference Center เป็นฐานข้อมูลที่รวมรวบแบบทดสอบ, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรทั่วไปที่สนใจ มีการสืบค้นรายชื่อ และรายละเอียดของสถานศึกษาในต่างประเทศ รวมถึงแหล่งทุนการศึกษาอีกด้วย ซึ่งรวบรวมแบบทดสอบ ข้อมูล และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มล่าสุดที่ทางผู้ผลิตได้ตีพิมพ์ Online จะแสดงผลชุดข้อสอบและข้อมูลการศึกษาในรูปแบบ HTML และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF  โดยมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะแนวทางการศึกษาและการแนะแนว วิชาชีพต่างๆ รวมถึงแบบทดสอบต่างๆ ดังนี้

 • High School Tools – การทดลองทำข้อสอบระดับมัธยม
 • College Prep Tools – การทดลองทำข้อสอบเพื่อเตรียมเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา
 • Career Tools –  การทดลองทำข้อสอบเพื่อเข้าทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ สร้าง Resume ส่วนตัวเพื่อใช้สมัครงาน ทดสอบลักษณะบุคลิกภาพของตัวเอง
 • Graduate School Tools – การทดลองทำข้อสอบเพื่อเตรียมเข้าเรียนในระดับปริญญาโท
 • International Tools – การทดลองทำข้อสอบทางด้านภาษา และการสอบเพื่อขอสัญชาติอเมริกัน
 • Family College Planning Center – การวางแผนการเรียนและวางแผนค่าใช้จ่ายในการศึกษาในต่างประเทศ

มีการฝึกฝนภาษาตามสายอาชีพงาน และการทดสอบแนวข้อสอบ TOEFL, TOEIC และ  U.S. citizenship.  โดยสามารถดูผลคะแนนการสอบได้ทันที Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21358

ต.ค.
24

ต้อนรับเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรองผู้อำนวยการ
ให้ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และอาจารย์จากศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไท
เข้าศึกษาดูงาน เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

library@rmut221057-069

library@rmut221057-036 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20993

ต.ค.
22

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล

oecd-logoขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล   The Organisation for Economic   Co-Operation  and Development (OECD) :  All Complete Collection ได้ตั้งแต่วันที่ 22  กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2557  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 549 3655

ฐานข้อมูลประกอบด้วยหนังสือ (Books), เอกสารต่างๆ (Papers) ที่เป็นบทความวิเคราะห์ วารสาร รายงานการวิจัย, ข้อมูลสถิติ (Statistics) ที่สามารถปรับแก้ไขข้อมูลให้ตรงตามความประสงค์และ Export ไปยังโปรแกรมประยุกต์เพื่ออ้างอิงได้ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชา อาทิ  เศรษฐศาสตร์ การเงินและการลงทุน การค้า ธุรกิจงานบริการ การศึกษา การเกษตรและอาหาร การพัฒนาเมืองและชนบท ธรรมาภิบาล ประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพและการย้ายถิ่นของสังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและการขนส่ง ฯลฯ

สามารถ Download เอกสารฉบับเต็ม, Shareข้อมูลผ่านโปรแกรม Social Network ได้ พร้อมด้วยเครื่องมือการสืบค้น เพื่อใช้ในการสอนและในการศึกษาค้นคว้าสามารถใช้งานได้ที่ เว็บไซต์  http://www.oecd-ilibrary.org/     หรือ เว็บไซต์  http://www.library.rmutt.ac.th/ 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20925

Page 1 of 212

ก.ย.
21

ฐานข้อมูล ScienceDirect

ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการ Journal/book ฟรี เป็นเอกสารตั้งแต่ปี 2007-2009 จำนวน 1696 เล่ม ในสาขาวิชา Energy & Engineering และในส่วนที่ได้รับจาก สกอ. เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้องแต่ปี 1995-ปัจจุบัน
รายการหนังสือ ScienceDrirect 55

 • รายชื่อวารสารที่ สกอ. บอกรับ คลิกที่นี่
 • รายชื่อ e-Book ที่มหาวิทยาลัยบอกรับคลิก
 • คู่มือการใช้งานคลิก

เอกสารการอบรมScienceDirect_2012 คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20635

ส.ค.
08

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ผศ.มโน สุวรรณคำ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4   วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่เข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยและเยี่ยมชมบริการห้องสมุด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

library@rmut080857-009

library@rmut080857-005 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21072

ก.ค.
17

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

DSC_0070สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเชิญเข้าร่วม
รับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2557  ดังนี้

1. เวลา  09.00 – 12.00 น.
หัวข้อ “ไวยากรณ์พื้นฐานสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษ”
2. เวลา  13.30 – 16.30 น.
หัวข้อ “เทคนิคการออกเสียงในภาษาอังกฤษ”

สถานที่อบรม ชั้น 4 ห้องประชุม SEMINAR 4-1
อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20623

ก.ค.
08

วิทยาลัยรัตนโกสินทร์เยี่ยมชม

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมเข้าศึกษาดูงานผลิตสื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

20140708DSC_0182

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20616

ก.ค.
08

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

นายธวัชชัย เรืองฉาย และ นางสุจิตรา ยอดเสน่หา ตัวแทนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์  เยี่ยมชมงานผลิตสื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

library@rmut_080757-161library@rmut_080757-129 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=21083

มิ.ย.
26

ขอเชิญเข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

nut001_260657สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม  วันที่ 26 มิถุนายน 2557  ดังนี้

 1. เวลา 09.00 – 12.00 น.  หัวข้อ ” AEC : ความท้าทายของ HR ยุคใหม่ “ วิทยากร โดย อ.ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
 2. เวลา 13.30 – 16.30 น. หัวข้อ ” แนวคิดใหม่ในการบริหารพนักงานสัมพันธ์” วิทยากร โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

สถานที่ ณ ห้อง SEMINAR 4-1  ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ
ลงทะเบียนได้ที่หน้างาน รายละเอียดเพิ่มเติม www.arit.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20577

มิ.ย.
19

ขอเชิญเข้าอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

nut001_190657สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม  วันที่ 19 มิถุนายน 2557  ดังนี้

 1. เวลา  09.00 – 12.00 น.
  หัวข้อ “การบริหาร คนต่างวัย ให้ทำงานเป็นทีม”
 2. เวลา  13.30 – 16.30 น.
  หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ”

สถานที่อบรม ชั้น 4 ห้องประชุม SEMINAR 4-1 อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20564

มิ.ย.
16

การเข้าใช้งาน Wifi-RMUTT สำหรับนักศึกษาปีที่ 1/2557

การใช้งาน USER WIFI RMUTT  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2557

 • Username  :   รหัสนักศึกษา 13 หลักโดยไม่ต้องใส่ขีด (-)      เช่น 115741306 XXXX
 • Password   :   กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลักท้ายจากรหัสบัตรประชาชน

(โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเองในภายหลัง)
สามารถเปลี่ยน Password ได้ที่ : http://www.user.rmutt.ac.th:8080/ad_rmutt/

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่

 • อาคาร ICT   โทร. 02-549-4004
 • อาคาร iWork@RT    โทร.02-549-3074
 • อาคาร Library(อาคารวิทยบริการ)   โทร.02-549-3642 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20553

มิ.ย.
06

บรรยากาศการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”  ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่  5 มิถุนายน  2557  จำนวน 2 หัวข้อ ดังนี้  เวลา  09.00 – 12.00 น.  หัวข้อ “ภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรทุกระดับ” และเวลา  13.30 – 16.30 น.  หัวข้อ “การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร (Business Continuity Management)”  ณ ห้องประชุม SEMINAR 4-1   ชั้น 4   อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

library@rmuttDSC_0009library@rmuttDSC_0019 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20516

มิ.ย.
04

ขอเชิญร่วมอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

Ntu library@rmutt220557DSC_0025สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”  วันพฤหัสบดีที่  5 มิถุนายน  2557    ดังนี้

 1. เวลา  09.00 – 12.00 น.
  หัวข้อ “ภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรทุกระดับ”
 2. เวลา  13.30 – 16.30 น.
  หัวข้อ “การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร (Business Continuity Management)”

สถานที่   ห้องประชุม SEMINAR 4-1   ชั้น 4   อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่หน้างาน
หัวข้อโครงการอบรมลงทะเบียน เพิ่มเติม  http://mis.rmutt.ac.th/regisOnline/ntu/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20496

Page 1 of 7512345102030...Last »