พ.ค.
19

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนัก

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนงานห้องสมุด เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารวิทยบริการ

18052559Llibrary@AritRmut _15

18052559Llibrary@AritRmut _25 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24659

พ.ค.
16

แจ้งเวลาเปิดบริการภาคฤดูร้อน (Summer)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาเปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ภาคฤดูร้อน (Summer) ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2559  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 21.00 น.   (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

FB library@rmutt OPEN Summer

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24650

เม.ย.
18

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source

ขอเชิญ คณาจารย์  นักศึกษา  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถทดลองใช้งานฐานข้อมูลนี้ Food  Science  Source

Food_Logo

บริษัท  EBSCO  ได้ทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล  Food  Science  Source    ได้ตั้งแต่วันที่  15  มีนาคม  -  30  กันยายน  2559    Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24388

เม.ย.
18

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journals Online

CJO_LOGOขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journals Online (CJO)  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  ถึง
31 พฤษภาคม 2559

สำนักพิมพ์ Cambridge University Press ร่วมกับร้าน UPInform (อัพอินฟอร์ม)  เปิดให้มหาวิทยาลัย /สถาบันภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  จำนวน  78  แห่ง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของบุคลากร และนักศึกษา สามารถใช้งานได้ที่เว็บไซต์  http://journals.cambridge.org  หรือผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด www.library.rmutt.ac.th

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24346

เม.ย.
12

สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงน้ำพระพุทธ “วันสงกรานต์”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดทรงน้ำพระพุทธโดยมีนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ  นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักฯ ร่วมทรงน้ำพระพุทธเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 เมษายน 2559

Library@rmutt 120459_009

Library@rmutt 120459_082 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24474

เม.ย.
11

สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงน้ำพระพุทธเพื่อเป็นสิริมงคล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบสานวัฒนธรรมไทย  จัดทรงน้ำพระพุทธ โดยมีอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ที่ได้มาใช้บริการได้ร่วมทรงน้ำพระพุทธเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ณ บริเวณด้านหน้า IT zone ชั้น 1

library@rmutt070459_5library@rmutt070459_2 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24436

เม.ย.
05

แจ้งวัน/เวลาปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ วันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2559 ดังนี้

  • วันที่  6  เมษายน  2559                  วันจักรี
  • วันที่ 13-15 เมษายน  2559              วันสงกรานต์
  • วันที่ 16-17 เมษายน  2559              วันหยุดราชการ

วันที่ 12 เมษายน  2559   อาคารขอแจ้งปิดทำการ เวลา  16.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24406

เม.ย.
01

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

library@rmutt01042016DSC_0001

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน   พระราชสมภพ 2 เมษายน 2559  ณ บริเวณด้านหน้า   IT zone ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24398

มี.ค.
16

แจ้งปิดบริการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ วันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2559 ดังนี้

  • วันที่  6  เมษายน  2559                  วันจักรี
  • วันที่ 13-15 เมษายน  2559              วันสงกรานต์
  • วันที่ 16-17 เมษายน  2559              วันหยุดราชการ

วันที่ 12 เมษายน  2559   อาคารขอแจ้งปิดทำการ เวลา  16.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24370

ก.พ.
02

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล e-Book

12648020_447591678769995_844642589_nขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-Book)  Oxford  Scholarship  Online  (OSO)  ได้ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  ถึง  1  มีนาคม  2559

โดยบริษัทบุ๊คเน็ท  เปิดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เข้าทดลองใช้ จากสำนักพิมพ์  Oxford  University  Press  ซึ่งมีหนังสือมากกว่า  12,000  รายชื่อ  ใน  20  สาขาวิชา  เช่น  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  ชีววิทยา  สาธารณสุขและระบาดวิทยา  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  ภาษาศาสตร์  เป็นต้น Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24261

Page 1 of 212

พ.ค.
16

ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันวิสาขบูชา) วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559     และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24656

เม.ย.
19

วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2559 ดังนี้

  • วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม  2559      วันฉัตรมงคล
  • วันศุกร์ที่  6  พฤษภาคม  2559             รัฐบาลประกาศหยุด
  • วันจันทร์ที่ 9  พฤษภาคม  2559            วันพืชมงคล
  • วันศุกร์ที่ 20  พฤษภาคม  2559            วันวิสาขบูชา

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24637

เม.ย.
11

แจ้งเวลาปิดทำการเป็นกรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เป็นกรณีพิเศษ ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 ปิดทำการเวลา 16.30 น.  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24466

เม.ย.
11

ขอแจ้งปิดบริการช่วงวันสงกรานต์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน  2559  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการและเทศกาลวันสงกรานต์    และจะเป็นให้บริการตามปกติในวันถัดไป Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24430

เม.ย.
05

แจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันจักรี) และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24409

ก.พ.
17

แจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดอาคารวิทยบริการ ในวันจันทร์ที่  22 กุมภาพันธ์  2559  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ วันมาฆบูชา และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24325

ก.พ.
08

ทำบุญปีใหม่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในการเริ่มต้นปีใหม่ ณ ห้องสติ-สันติ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

library@AritRmutt05022516_15

library@AritRmutt05022516_10

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24274

ม.ค.
22

ต้อนรับนักเรียนในงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House)

บรรยากาศบริเวณด้านหน้าอาคารและกิจกรรม Library Tour  ต้อนรับและนำชมงานบริการของทางอาคารวิทยบริการในกิจกรรมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House) ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดให้อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดรับลงทะเบียน  ในชื่องาน “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559   ที่ผ่านมา

library@rmuttDSC_0241

library@rmuttDSC_0199

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23953

ม.ค.
22

ต้อนรับนักเรียนงานเปิดบ้านราชมงคล 2559

นักเรียนที่มาร่วมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House) เข้ารับชมฉายวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องราชมงคลเธียร์เตอร์ ชั้น 1 และเยี่ยมชมงานบริการของทางอาคารวิทยบริการ (Library Tour)  โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดให้อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดรับลงทะเบียนในชื่องาน “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2559

library@AritRmutt180159_18library@AritRmutt180159_69

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23864

ม.ค.
22

Library Tour ต้อนรับนักเรียนงานเปิดบ้านราชมงคล 2559

บรรยากาศ Library Tour  ต้อนรับและนำชมงานบริการของทางอาคารวิทยบริการในกิจกรรมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House) ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดให้อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดรับลงทะเบียน  ในชื่องาน “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย
วันที่ 17 มกราคม 2559   ที่ผ่านมา

library@AritRmutt170159_19 library@AritRmutt170159_12

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23765

Page 1 of 8312345102030...Last »