ต.ค.
16

การติดต่อรับกุญแจการจองห้อง Discussion

สำหรับนักศึกษาที่ได้จองห้อง Discussion ในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงเวลาใช้ห้องให้ติดต่อเจ้าหน้าเพื่อขอรับกุญแจภายใน 15 นาที มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการให้ห้องของท่าน และเมื่อเสร็จสิ้นการใช้ห้องให้นำส่งกุญแจคืนที่เคาร์เตอร์บริการ

ติดต่อรับกุญแจ
ห้อง Discussion  อาคารวิทยบริการ

 • จันทร์ – ศุกร์
  เวลา  08.30  - 16.30 น.    เคาน์เตอร์ ชั้น 2,3,4
  เวลา  16.30 – 24.00 น.     ห้อง E-Library ชั้น 3
 • เสาร์- อาทิตย์
  เวลา 08.30 – 21.00 น.     ห้อง E-Library ชั้น 3

 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป. 13 ชั้น)

 • อาทิตย์ – จันทร์
  เวลา 08.30 น. – 21.00 น.   ห้อง 703

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20972

ต.ค.
13

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล JSTOR

Logo_JSTORขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ทดลองใช้งานฐานข้อมูล JSTOR
องค์กร EIFL-Thailand  เปิดให้มหาวิทยาลัยและสถาบัน จำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล JSTOR   ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2557

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลเพื่อทดลองใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดภายใต้แต่ละฐานข้อมูล JSTOR เป็นฐานข้อมูลวารสารครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ ซึ่งเปิดให้เข้าทดลองใช้งานข้อมูลในส่วนของ JSTOR archive collections ทั้งหมดกว่า 2,000 ชื่อ ข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2,000,000 รายการ อาทิ Global Plant Collection วารสารฉบับปัจจุบัน (Current issues)  กว่า 230 ชื่อ Book at JSTOR ฉบับเต็ม จำนวน 100 ชื่อ และสืบค้นได้จากทั้งหมดกว่า 25,000 รายชื่อ   สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลได้ที่  http://www.jstor.org  รายละเอียดเพ่ิมเติม คลิก    สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2549 3655

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20961

ต.ค.
08

การเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ Tell Me More

logo tellmemoreโปรแกรม TELL ME MORE® online  เป็นโปรแกรมที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแนวทางเฉพาะตัวของผู้เรียน ด้วยโปรแกรมผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะต่างๆที่ใช้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ดังนี้:  ทักษะทางด้านการฟังและการอ่าน (Listening and reading comprehension) ทักษะทางด้านการพูดและการเขียน (Oral and written expression) คำศัพท์ (Vocabulary) และหลักไวยากรณ์ (Grammar)

สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ Tell Me More  ได้ที่เว็บไซต์ http://www.tellmemore.rmutt.ac.th/ โดยใช้งานผ่าน Browser ของ Internet Explore เท่านั้น   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2  โทร. 02-549-3658  หรือ ทาง e-mail : englishcenter@rmutt.ac.th   Username สำหรับนักศึกษาและ บุคลากร    Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20707

ก.ย.
23

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล World Global Style Network

WGSN_logo_detail-300x58สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอเชิญทดลองใช้ ฐานข้อมูล World Global Style Network (WGSN)  ได้ที่  http://www.wgsn.com/content/section/home.html   ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2557  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655

World Global Style Network (WGSN) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) แบบ Real Time ใช้งานในแบบ Fashion Search Engine  ลักษณะ Web Page เพื่อค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลร่วมสมัย (Trend) ข่าวสาร บทวิเคราะห์ การพยากรณ์ล่วงหน้า รวมถึงงานวิจัย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ  เครื่องประดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์   กราฟฟิกและออกแบบสิ่งพิมพ์ สถาปัตย์และการตกแต่งภายใน ธุรกิจการค้าปลีก ข้อมูลของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก  มีเนื้อหามากกว่า 800,000 หน้า  โดยจะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลแฟชั่น และอื่นๆ ทั้งที่เป็น Archive ย้อนหลังกว่า 10 ปี และล่วงหน้าก่อนประมาณกว่า 2 ปี จากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย พร้อมด้วยเครื่องมือ (Function) การทำงานต่าง ๆ ”

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20202

ก.ย.
21

บริการห้อง Discussion

อาคารวิทยบริการ เปิดบริการระบบจองห้อง Discussion  online เพื่อความสะดวกในการให้บริการ จองห้องวันต่อวัน เริ่มการจองเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการชั้น 3  โทร. 0-2549-3653
สมัครสมาชิกจองห้อง Discussion  คลิก

Discussion 3_5

Discussion 3_3 webDiscussion3_4

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20638

ก.ย.
10

ต้อนรับ ฯพณฯ IM KOCH รัฐเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ IM KOCH รัฐเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะเข้าศึกษาดูงาน

โดยมีนายพงษ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันทร์ รองผู้อำนวยการ นำเยี่ยมชมให้บริการของทางสำนํกฯ ณ อาคารวิทยบริการ     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 7 กันยายน 2557

เยี่ยมชม ฯพณฯ IM KOCH รัฐเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬาเยี่ยมชม ฯพณฯ IM KOCH รัฐเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20747

ส.ค.
26

พิธีรับมอบ “ตำราด้านตลาดทุน”

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  รับมอบ “ตำราด้านตลาดทุน” จาก ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

DSC_0019library@rmutt

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20698

ส.ค.
15

WiFi-RMUTT นักศึกษาปีที่ 1 ปี/ 2557

การใช้งาน  WIFI RMUTT  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Username : รหัสนักศึกษา 13 หลักไม่ใส่ขีด (-)
ตัวอย่าง  115730603XXXX

Password :  เลข 6 หลักท้ายจากรหัสบัตรประชาชน
ตัวอย่าง   XXXXXXX123456

(นักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเองภายหลัง)
สามารถเปลี่ยน Password ได้ที่ : http://www.user.rmutt.ac.th:8080/ad_rmutt/

สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าใช้งาน wifi ได้ ให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์ IT ZONE  ชั้น 1

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20679

ก.ย.
21

ฐานข้อมูล ScienceDirect

ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการ Journal/book ฟรี เป็นเอกสารตั้งแต่ปี 2007-2009 จำนวน 1696 เล่ม ในสาขาวิชา Energy & Engineering และในส่วนที่ได้รับจาก สกอ. เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้องแต่ปี 1995-ปัจจุบัน
รายการหนังสือ ScienceDrirect 55

 • รายชื่อวารสารที่ สกอ. บอกรับ คลิกที่นี่
 • รายชื่อ e-Book ที่มหาวิทยาลัยบอกรับคลิก
 • คู่มือการใช้งานคลิก

เอกสารการอบรมScienceDirect_2012 คลิก

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20635

ก.ค.
17

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

DSC_0070สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเชิญเข้าร่วม
รับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2557  ดังนี้

1. เวลา  09.00 – 12.00 น.
หัวข้อ “ไวยากรณ์พื้นฐานสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษ”
2. เวลา  13.30 – 16.30 น.
หัวข้อ “เทคนิคการออกเสียงในภาษาอังกฤษ”

สถานที่อบรม ชั้น 4 ห้องประชุม SEMINAR 4-1
อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20623

ก.ค.
08

วิทยาลัยรัตนโกสินทร์เยี่ยมชม

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมเข้าศึกษาดูงานผลิตสื่อการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

20140708DSC_0182

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20616

มิ.ย.
26

ขอเชิญเข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

nut001_260657สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม  วันที่ 26 มิถุนายน 2557  ดังนี้

 1. เวลา 09.00 – 12.00 น.  หัวข้อ ” AEC : ความท้าทายของ HR ยุคใหม่ “ วิทยากร โดย อ.ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
 2. เวลา 13.30 – 16.30 น. หัวข้อ ” แนวคิดใหม่ในการบริหารพนักงานสัมพันธ์” วิทยากร โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร

สถานที่ ณ ห้อง SEMINAR 4-1  ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ
ลงทะเบียนได้ที่หน้างาน รายละเอียดเพิ่มเติม www.arit.rmutt.ac.th

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20577

มิ.ย.
19

ขอเชิญเข้าอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

nut001_190657สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม  วันที่ 19 มิถุนายน 2557  ดังนี้

 1. เวลา  09.00 – 12.00 น.
  หัวข้อ “การบริหาร คนต่างวัย ให้ทำงานเป็นทีม”
 2. เวลา  13.30 – 16.30 น.
  หัวข้อ “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อความสำเร็จ”

สถานที่อบรม ชั้น 4 ห้องประชุม SEMINAR 4-1 อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20564

มิ.ย.
16

การเข้าใช้งาน Wifi-RMUTT สำหรับนักศึกษาปีที่ 1/2557

การใช้งาน USER WIFI RMUTT  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2557

 • Username  :   รหัสนักศึกษา 13 หลักโดยไม่ต้องใส่ขีด (-)      เช่น 115741306 XXXX
 • Password   :   กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลักท้ายจากรหัสบัตรประชาชน

(โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเองในภายหลัง)
สามารถเปลี่ยน Password ได้ที่ : http://www.user.rmutt.ac.th:8080/ad_rmutt/

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่

 • อาคาร ICT   โทร. 02-549-4004
 • อาคาร iWork@RT    โทร.02-549-3074
 • อาคาร Library(อาคารวิทยบริการ)   โทร.02-549-3642 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20553

มิ.ย.
06

บรรยากาศการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”  ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่  5 มิถุนายน  2557  จำนวน 2 หัวข้อ ดังนี้  เวลา  09.00 – 12.00 น.  หัวข้อ “ภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรทุกระดับ” และเวลา  13.30 – 16.30 น.  หัวข้อ “การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร (Business Continuity Management)”  ณ ห้องประชุม SEMINAR 4-1   ชั้น 4   อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

library@rmuttDSC_0009library@rmuttDSC_0019 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20516

มิ.ย.
04

ขอเชิญร่วมอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

Ntu library@rmutt220557DSC_0025สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”  วันพฤหัสบดีที่  5 มิถุนายน  2557    ดังนี้

 1. เวลา  09.00 – 12.00 น.
  หัวข้อ “ภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรทุกระดับ”
 2. เวลา  13.30 – 16.30 น.
  หัวข้อ “การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมขององค์กร (Business Continuity Management)”

สถานที่   ห้องประชุม SEMINAR 4-1   ชั้น 4   อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่หน้างาน
หัวข้อโครงการอบรมลงทะเบียน เพิ่มเติม  http://mis.rmutt.ac.th/regisOnline/ntu/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20496

มิ.ย.
04

ประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร)

ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร) หลักสูตรปรับปรุง 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

library@rmuttDSC_0002

library@rmuttDSC_0010 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20485

พ.ค.
30

บรรยากาศโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557  ช่วงเช้า เวลา  09.00 – 12.00 น. หัวข้อ “เจาะลึกกัมพูชา : โอกาสและอุปสรรคของไทย” และช่วงบ่าย เวลา  13.30 – 16.30 น. หัวข้อ “เจาะลึกเวียดนาม : โอกาสและอุปสรรคของไทย” ณ ห้องประชุม SEMINAR 4-1   ชั้น 4   อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

library@rmuttDSC_0031  library@rmuttDSC_0025 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=20466

Page 1 of 7512345102030...Last »