ก.ย.
21

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล iG Library (iG Publishing)

iGLibrary_Logoขอเชิญ คณาจารย์  นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล iG Library (iG Publishing)  ได้ฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน  ถึง 31 ตุลาคม 2559

บริษัท บุ๊คเน๊ท ได้เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล iG Library (iG Publishing) ให้กับทาง มหาวิทยาลัยฯ เข้าทดลองใช้งานได้ฟรี  โดยสามารถเข้าใช้งานได้จาก  http://www.library.rmutt.ac.th ภายใต้หัวข้อฐานข้อมูลทดลองใช้ หรือ http://portal.igpublish.com/iglibrary/  Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25080

ส.ค.
19

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้ฐานข้อมูล

EEWOWW_Logoขอเชิญ คณาจารย์  นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้งานฐานข้อมูล EEWOWW  ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2559

บริษัท บุ๊คเน๊ท เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล EEWOWW ให้กับทาง มทร.ธัญบุรีโดยสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด http://www.library.rmutt.ac.th ภายใต้ห้อข้อฐานข้อมูลทดลองใช้ หรือเว็บไซต์ http://www.eewoww.com

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25054

ก.ค.
07

ต้อนรับการเยี่ยมชมดูงานการบริหารมหาวิทยาลัย นบม. รุ่น 27

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับการเยี่ยมชมดูงานการบริหารมหาวิทยาลัย จากคณะ นบม. รุ่น 27 พร้อมสาธิตการใช้ Education technology ณ ห้อง smart classroom อาคารวิทยบริการ และเยี่ยมชมการผลิตรายการฝ่ายการศึกษาทางไกล เมื่อช่วงบ่าย ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

06072559Llibrary@AritRMUTT_73

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24852

ก.ค.
07

ต้อนรับสำนักหอสมุด ม.บูรพา

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

05072559Llibrary@AritRMUTT_24

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24793

มิ.ย.
28

WiFi RMUTT สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  สามารถเข้าใช้รหัส WiFi ของมหาวิทยาลัยฯ ได้โดยทำตามวิธีการด้านล่างนี้ สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ WIFI ชั้น 2  อาคารวิทยบริการ

การเข้าใช้ User Wifi RMUTT

  • Username   : รหัสนักศึกษา 13 หลักโดยไม่ต้องใส่ขีด (-)
  • Password : กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลักท้ายจากรหัสบัตรประชาชน  (โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเองในภายหลัง ได้ที่  http://www.user.rmutt.ac.th:8080/ad_rmutt/

Wifi Rmutt student 59ที่มา ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ict.rmutt.ac.th/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24760

มิ.ย.
28

ขยายเวลาทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Lingo

Galelingo_Logo

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล  Gale Lingo  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้คณาจารย์  นักศึกษา  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้ ทางสำนักพิมพ์  GALE  Cengage  Learning  ได้แจ้งขยายเวลาทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล  Academic  OneFile  และ  ฐานข้อมูล  National  Geographic  Virtual  Library  จากเดิมถึงวันที่ 30 มิถุนายน เป็น  30  กันยายน  2559   โดยสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลเหล่านี้ได้จาก  http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=20146

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24758

มิ.ย.
05

ลงทะเบียน wifi ย้ายจุดบริการชั่วคราว

จุดบริการลงทะเบียน WiFi RMUTT  ย้ายมาให้บริการที่เคาน์เตอร์ชั้น 2  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24713

พ.ค.
19

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนัก

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนงานห้องสมุด เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารวิทยบริการ

18052559Llibrary@AritRmut _15

18052559Llibrary@AritRmut _25 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24659

พ.ค.
16

แจ้งเวลาเปิดบริการภาคฤดูร้อน (Summer)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาเปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ภาคฤดูร้อน (Summer) ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2559  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 21.00 น.   (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

FB library@rmutt OPEN Summer

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24650

เม.ย.
18

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Food Science Source

ขอเชิญ คณาจารย์  นักศึกษา  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถทดลองใช้งานฐานข้อมูลนี้ Food  Science  Source

Food_Logo

บริษัท  EBSCO  ได้ทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล  Food  Science  Source    ได้ตั้งแต่วันที่  15  มีนาคม  -  30  กันยายน  2559    Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24388

Page 1 of 212

ส.ค.
26

บริการยืม-คืนหนังสือ ชั้น 1

อาคารวิทยบริการได้ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 เรียบร้อยแล้ว สามารถยืม-คืนหนังสือได้ตามปกติได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25072

ก.ค.
25

แจ้งวันปิดทำการ (สำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการสำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559  จึงขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการในวันดังกล่าว  และจะเปิดให้บริการยืมคืนตามปกติในวันที่ 6 สิงหาคม 2559  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่ Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24947

มิ.ย.
10

ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี เมือวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

ลงนามถวายพระพร

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24719

พ.ค.
30

แจ้งปิดบริการ IT Zone

บริการ IT Zone  จะปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2559   เนื่องจากใช้สถานที่ในการรับรองกองอำนวยการ สื่อมวลชน การแข่งขันขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  สำหรับบริการลงทะเบืยน Wifi RMUTT จะย้ายไปเปิดให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2  ในวันเวลาดังกล่าว และขอปิดบริการปริ้นงานชั่วคราว  จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

FB library@rmutt รับรองสือ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24700

พ.ค.
16

ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันวิสาขบูชา) วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559     และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24656

เม.ย.
19

วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2559 ดังนี้

  • วันพฤหัสบดีที่  5  พฤษภาคม  2559      วันฉัตรมงคล
  • วันศุกร์ที่  6  พฤษภาคม  2559             รัฐบาลประกาศหยุด
  • วันจันทร์ที่ 9  พฤษภาคม  2559            วันพืชมงคล
  • วันศุกร์ที่ 20  พฤษภาคม  2559            วันวิสาขบูชา

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24637

เม.ย.
11

แจ้งเวลาปิดทำการเป็นกรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เป็นกรณีพิเศษ ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 ปิดทำการเวลา 16.30 น.  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24466

เม.ย.
11

ขอแจ้งปิดบริการช่วงวันสงกรานต์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน  2559  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการและเทศกาลวันสงกรานต์    และจะเป็นให้บริการตามปกติในวันถัดไป Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24430

เม.ย.
05

แจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันจักรี) และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24409

เม.ย.
05

แจ้งวัน/เวลาปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ วันหยุดราชการ เดือนเมษายน 2559 ดังนี้

  • วันที่  6  เมษายน  2559                  วันจักรี
  • วันที่ 13-15 เมษายน  2559              วันสงกรานต์
  • วันที่ 16-17 เมษายน  2559              วันหยุดราชการ

วันที่ 12 เมษายน  2559   อาคารขอแจ้งปิดทำการ เวลา  16.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24406

Page 1 of 8412345102030...Last »