พ.ย.
23

แจ้งปิดบริการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดบริการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนธันวาคม  ดังนี้

 • วันเสาร์ที่  5 ธันวาคม 2558   วันพ่อแห่งชาติ
 • วันจันทร์ที่  7 ธันวาคม 2558   หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558  วันรัฐธรรมนูญ

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23446

พ.ย.
18

ขยายพื้นที่เวลาเปิดบริการช่วงสอบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งขยายพื้นที่เปิดบริการในช่วงสอบระหว่างวันที่ 23 พ.ย. – 11 ธ.ค. 2558  เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์  อาคารวิทยบริการเปิดให้บริการถึงเวลา 24.00 น.  ในพื้นที่ ชั้น 1  ชั้น 2 ชั้น 3 และ ชั้น 4

Library@rmutt ขยายเพิ้นที่เปิดบริการช่วงสอบ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23422

พ.ย.
18

แจ้งเวลาเปิดบริการช่วงปิดภาคเรียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งวันเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ช่วงปิดภาคเรียน ดังนี้
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึง 10 มกราคม 2559    เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 21.00 น. Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23420

พ.ย.
18

แจ้งวันและเวลาปิดทำการ ในวันหยุดสิ้นปีเทศกาลปีใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ช่วงวันหยุดสิ้นปีเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

 • วันที่ 30 ธันวาคม 2558   เปิดบริการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • ปิดทำการปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง 3 มกราคม 2559

และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 4 มกราคม 2559 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23408

พ.ย.
13

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายธวัชชัย เรืองฉาย หัวหน้าฝ่ายการศึกษาทางไกล และทีมงาน ให้การต้อนรับ คณะครู และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.และปวส. จำนวน 30 คน  เยี่ยมชม “การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางด้านสารสนเทศ”  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารวิทยบริการ

library@rmutt131158_35

library@rmutt131158_49 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23269

พ.ย.
13

ทดลองใช้ฐานข้อมูลจาก สำนักพิมพ์ McGraw-Hill Education

MHE_Logoสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์  ทดลองใช้ฐานข้อมูลจาก สำนักพิมพ์  McGraw-Hill  Education  (MHE) ซึ่งได้เปิดให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (eBooks)  เพื่อการสืบค้น  โดยให้บริการเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาษาศาสตร์  และธุรกิจ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล http://www.mhebooklibrary.com/ หรือผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด ได้ที่ http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=9039

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22924

พ.ย.
12

บริการจองห้อง Discussion

bookingsiteระบบบริการจองห้อง Discussion Room  จองห้องผ่านทางเว็บไซต์   http://www.bookingroom.rmutt.ac.th:8080/  เปิดจองเวลา 8.30 น.เป็นต้นไป

ผู้จองสมัครสมาชิก  และรายละเอียดขั้นตอนการจองห้อง   ดังนี้

 1. ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถทำการจองห้องได้
 2. ระบบจองห้องฯ ให้บริการจองห้องตามเวลาทำการของอาคารวิทยบริการ
  จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-24.00 น.    เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-21.00 น.    Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23114

พ.ย.
13

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ งดนำอาหารเข้ามารับประทานอาหารภายในอาคาร

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน งดนำอาหารเข้ามารับประทานอาหารภายในอาคารวิทยบริการ หรือ ท่านสามารถนำอาหารเข้ามารับประทานได้ที่บริเวณมุมกาแฟ ชั้น 1 เท่านั้น

infographic poster
อาหารเพียง 1 ชิ้น ก่อให้เกิดปัญหาได้มากกว่าที่คุณคิด 1 จิตสำนึกที่ท่านมี ช่วยให้ห้องสมุดของเรา สะอาด ถูกสุขลักษณะ ซึ่งในการจัด Zone การรับประทานอาหาร (ชั้น 1 มุมกาแฟ) เพื่อลดปัญหาดังกว่าวในเบื้องต้น จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23259

ต.ค.
21

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ  โดยมีนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ  รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับพร้อมรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

library@rmutt071058_11library@rmutt071058_35 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23125

ก.ย.
11

จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสื่อสารระดับต้น กรมการปกครอง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสื่อสารระดับต้น โรงเรียนการสื่อสารกรมการปกครอง โดยมีนายอาภรณ์ เวียงสงค์ หัวหน้าฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา เป็นผู้บรรยาย   ณ ห้องอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558

library@rmutt 100958_05

library@rmutt 100958_57 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23017

ก.ย.
10

นศ.ศิลปศาสตร์ร่วมสมทบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ในรายวิชาวิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ขอร่วมสมทบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นเงินจำนวน 4,070 บาท   ณ  กล่องรับบริจาคมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ  เพื่อมอบให้กับมูลนิธิฯ ต่อไป

library@rmutt 100958_04

library@rmutt 100958_07 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23008

ก.ย.
08

ขอเชิญอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด กำหนดจัดอบรมทุกวันศุกร์ ในเดือนกันยายน 2558  ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • หัวข้ออบรม เรื่อง “Research and Thesis”
  สามารถค้นหาวารสารวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ในรูปแบบออนไลน์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 • หัวข้ออบรม  เรื่อง “ Library, OPAC AND Discussion Room”
  สามารถสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC) พร้อมยืมต่อได้ด้วยตนเองผ่านระบบฯ

สมัครผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ :  http://www.arit.rmutt.ac.th/  
รายละเอียดตารางการอบรม และ วิธีขั้นตอนการสมัคร  :  ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม
สามารถดูรายละเอียดฐานข้อมูลที่ให้บริการได้ที่ http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8804
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์  โทร0-2549-3655

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22985

ก.ย.
03

ขอเชิญบริจาคโลหิต

บริจาคโลหิตขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22977

ส.ค.
13

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ร่วมนามถวายพระพร

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

11855887_10153618310669558_368933824374529901_n (1)

11823002_10153618310694558_7081333488494647540_o

library@rmutt 130858_5

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22945

ส.ค.
13

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้า IT zone ชั้น 1

11885319_10153618310994558_4173554780992792740_n

11823015_10153618310809558_2333142574720229611_o Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22929

ส.ค.
07

อธิการบดีบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ เข้าบันทึกเทปวิดิทัศน์ถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและดูแลการผลิตรายการในครั้งนี้

library@rmutt 230758_05library@rmutt 230758_08 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22872

ส.ค.
06

ต้อนรับนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี นำนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (IUTs) ภาคฤดูร้อน เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับคำแนะนำการใช้บริการอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 3 สิงหาคม 2558

library@rmutt 030858_05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=22859

Page 1 of 8012345102030...Last »