Dec
06

แจ้งวันและเวลาปิดบริการ อาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้ง วันและเวลาปิดบริการ อาคารวิทยบริการ ดังนี้

  • วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึง 8 มกราคม 2560  –   ปิดบริการ เวลา 21.00 น.
  • วันที่ 30 ธันวาคม 2559                             –  ปิดบริการ เวลา 16.30 น.
  • วันที่ 31 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม 2560          –  ปิดบริการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25340

Nov
30

ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเปิดงานนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559  เวลา 14.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ  20161129-rmutt-01

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25324

Nov
28

แจ้งวันปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการ อาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ ประจำเดือนธันวาคม ดังนี้

  • วันที่   5  ธันวาคม 2559  –  วันพ่อแห่งชาติ
  • วันที่  10 ธันวาคม 2559  –   วันรัฐธรรมนูญ
  • วันที่  12  ธันวาคม 2559  –  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  • วันที่  31  ธันวาคม 2559  –  วันสิ้นปี

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25319

Nov
28

เปิดฉายซีดีภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “เทิดเกล้า”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเปิดฉายซีดีภาพยนตร์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   “เทิดเกล้า”   9 เรื่อง 9  แรงบันดาลใจ จาก คำสอนของพ่อ    กำหนดฉายตั้งวันที่  1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป  วันละ 1 รอบ  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

โครงการ ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “เทิดเกล้า” จากคำสอนของพ่อ โครงการที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา ผนึกกำลังกับ 9 บริษัทผู้ผลิตชั้นนำในวงการบันเทิงจัดสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ 9 เรื่อง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ มาถ่ายทอดผ่านมุมมองของ 9 ผู้กำกับรุ่นใหม่ และนักแสดงชั้นนำของประเทศ อาทิ เพลงของพ่อ, นักวิทยาศาสตร์ในแบงค์, มหัศจรรย์เล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ ตอน ร้อยเรื่องรู้, ความฝันอันสูงสุด, เส้นทางแห่งเส้นชัย, นายอำเภอกล้วยน้ำว้า, กฤษฎาภินิหาร,กระท่อมผีป่า, ว่ายน้ำข้ามทะเลดาว

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25307

Nov
11

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ร่วมลงนามไว้อาลัยแด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

dijitallibraryrmutt20161111_0002

dijitallibraryrmutt20161111_0029

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25179

Oct
06

การเข้าใช้งาน Wifi RMUTT ด้วยอุปกรณ์ประเภทTablet และ Smart Devices

วิธีการตั้้งค่าการเข้าใช้งาน WiFi RMUTT ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยอุปกรณ์ประเภทTablet และ Smart Devices ในระบบ Android และ  iOS

WiFi-RMUTT-on Mobile Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25109

May
19

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนัก

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนงานห้องสมุด เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารวิทยบริการ

18052559Llibrary@AritRmut _15

18052559Llibrary@AritRmut _25 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24659

Apr
12

สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงน้ำพระพุทธ “วันสงกรานต์”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดทรงน้ำพระพุทธโดยมีนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ  นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักฯ ร่วมทรงน้ำพระพุทธเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 เมษายน 2559

Library@rmutt 120459_009

Library@rmutt 120459_082 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24474

Nov
01

ลงทะเบียน Tell Me More (Online)

FB library@rmutt tellmemore banner

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สมัครเรียนโปรแกรมเรียนภาษา Tell Me More (Online) สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยไปที่เมนูพัฒนาทักษะด้านภาษา (ขวามือ) เลือก Tell Me More

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24229

Oct
21

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

logoCRCnetBASE เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File เพิ่ม Collection 2010 (April) – 2011 (March)– Full Text มีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, copy, print ได้ สามารถโหลด Citation ได้ “สามารถใช้งานได้ที่http://library.rmutt.ac.th หรือ http://www.crcnetbase.com

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23761

Aug
26

บริการยืม-คืนหนังสือ ชั้น 1

บริการยืมคืนหนังสือ สามารถยืม-คืนหนังสือได้ตามปกติได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 1

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25072

Aug
19

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้ฐานข้อมูล

EEWOWW_Logoขอเชิญ คณาจารย์  นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้งานฐานข้อมูล EEWOWW  ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2559

บริษัท บุ๊คเน๊ท เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล EEWOWW ให้กับทาง มทร.ธัญบุรีโดยสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด http://www.library.rmutt.ac.th ภายใต้ห้อข้อฐานข้อมูลทดลองใช้ หรือเว็บไซต์ http://www.eewoww.com

 

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=25054

Jul
25

แจ้งวันปิดทำการ (สำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการสำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559  จึงขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการในวันดังกล่าว  และจะเปิดให้บริการยืมคืนตามปกติในวันที่ 6 สิงหาคม 2559  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่ Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24947

Jul
07

ต้อนรับการเยี่ยมชมดูงานการบริหารมหาวิทยาลัย นบม. รุ่น 27

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับการเยี่ยมชมดูงานการบริหารมหาวิทยาลัย จากคณะ นบม. รุ่น 27 พร้อมสาธิตการใช้ Education technology ณ ห้อง smart classroom อาคารวิทยบริการ และเยี่ยมชมการผลิตรายการฝ่ายการศึกษาทางไกล เมื่อช่วงบ่าย ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

06072559Llibrary@AritRMUTT_73

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24852

Jul
07

ต้อนรับสำนักหอสมุด ม.บูรพา

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

05072559Llibrary@AritRMUTT_24

Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24793

Jun
28

WiFi RMUTT สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2559

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  สามารถเข้าใช้รหัส WiFi ของมหาวิทยาลัยฯ ได้โดยทำตามวิธีการด้านล่างนี้ สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ WIFI ชั้น 2  อาคารวิทยบริการ

การเข้าใช้ User Wifi RMUTT

  • Username   : รหัสนักศึกษา 13 หลักโดยไม่ต้องใส่ขีด (-)
  • Password : กำหนดเป็นตัวเลข 6 หลักท้ายจากรหัสบัตรประชาชน  (โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเองในภายหลัง ได้ที่  http://www.user.rmutt.ac.th:8080/ad_rmutt/

Wifi Rmutt student 59ที่มา ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ict.rmutt.ac.th/

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24760

Jun
10

ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงครองราชย์ครบ 70 ปี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี เมือวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

ลงนามถวายพระพร

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24719

May
30

แจ้งปิดบริการ IT Zone

บริการ IT Zone  จะปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2559   เนื่องจากใช้สถานที่ในการรับรองกองอำนวยการ สื่อมวลชน การแข่งขันขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  สำหรับบริการลงทะเบืยน Wifi RMUTT จะย้ายไปเปิดให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2  ในวันเวลาดังกล่าว และขอปิดบริการปริ้นงานชั่วคราว  จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

FB library@rmutt รับรองสือ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24700

Page 1 of 8412345102030...Last »