Aug 23

ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562   เพิ่มอีก  1 วัน  เพื่อเตรียมความพร้อมหลังงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้  และอาคารวิทยบริการจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30774

Aug 13

กำหนดการปิดทำการช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดทำการ อาคารวิทยบริการ    ระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2562  ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30759

Aug 06

ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดังนี้

 •  12 สิงหาคม – วันแม่แห่งชาติ
 • วันที่ 10 สิงหาคม – ฉีดปลวกภายในอาคาร – ปิดบริการเวลา 20.00 น
 • วันที่ 14-16 สิงหาคม – ปิดทำการเวลา 20.30 น.
 • วันที่ 18 สิงหาคม – ปิดทำการเวลา 16.30 น.

– ปิดบริการ IT Zone

 •  วันที่ 19 – 23 สิงหาคม  – ปิดทำการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30718

Aug 05

ขอแจ้งเลื่อนการอบรมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Zone)

แจ้งเลื่อนวันอบรม “โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน” (English Zone) ของเดือนสิงหาคมเป็น วันที่  3  และวันที่ 10 กันยายน 2562
ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone  เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้   คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30734

Jul 26

จัดอบรมแนะนำการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น WALAI AutoLib

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม2562 สำนักวิทยบริและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมแนะนำการปรับเปลี่ยนจาก Walai AutoLIb 2.0 สู่เวอร์ชั่น WALAI AutoLib Ultimate ที่รองรับการทำงานที่มีประสิทธิ์ภาพมากกว่า โดยความรู้ในครั้งนี้ได้รับความรู้จากวิทยากรทีมงานศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​สารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30690

Jul 25

เปิดให้บริการพื้นที่ Maker space From maker to Innovator

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดพื้นที่ให้บริการ Maker space From maker to innovator (จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม) สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี  ติดต่อขอรับบริการได้ที่เค้าเตอร์ยืมคืน อาคารวิทยบริการ   โทร 02-549-3643

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=28891

Jul 19

บริการจองห้อง Discussion Online

อาคารวิทยบริการ มีบริการจองห้อง Discussion Room  เปิดให้บริการ ชั้น 1 – ชั้น 4 และ  Gerden Room 1-3     ดังนี้

 • วันจันทร์-วันศุกร์ :
  ห้อง Discussion เวลา 08.30-24.00 น.
  ห้อง Garden เวลา 08.30-23.30 น.
 • วันเสาร์-วันอาทิตย์:
  ห้อง Discussion เวลา 08.30-21.00 น.
  ห้อง Garden เวลา 08.30-20.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30669

Jul 18

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

นายวิรัช โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รองอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายนิติ  วิทยาวิโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนนักศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม  2562 ณ  อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30640

Jul 02

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Zone)

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ (English Zone)    ฝึกฝนทักษะการพูด การติดต่อสื่อสาร เพิ่มพูนความรู้และสามารถในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

จัดกิจกรรมทุกวันอังคาร เวลา 12.00 -13.00 น.    ณ ห้อง Discussion 3-6  ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ ตารางเดือนสิงหาคม กำหนดจัดวันที่  6 สิงหาคม  และ  27 สิงหาคม 2562 รอบละ 10 คน

สนใจลงทะเบียนออนไลน์

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30533

Jun 19

ขอเชิญนักศึกษามทร.ธัญบุรี ร่วมโครงการ HANDMADE MAKET RMUTT

ขอเชิญนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ ตลาดนัดนักศึกษา ศิลปะที่สร้างด้วยมือเรา HANDMADE MAKET RMUTT (ฟรี)

กิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา ศิลปะที่สร้างด้วยมือเรา โดยให้นักศึกษาสามารถนำสินค้าที่ผลิตเองมาวางจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ได้ศึกษาและนำมาจัดจำหน่าย เป็นการพัฒนาสินค้าของตนเอง การหารายได้ รวมถึงการฝึกประสบการณ์ด้านการตลาด Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30479

May 17

การยืมหนังสือผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ  ขอแจ้งให้นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิก และต่ออายุสมาชิกเพื่อยืมทรัพยากรสารนิเทศ  ในเวลา 8.30- 20.30 น. ของทุกวัน

ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 20.30 น.  เป็นต้นไป  ผู้ใช้บริการต้องยืม-คืนหน้งสือผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโมัติเท่านั้น  สอบถามเพิ่มเติมที่งานบริการยืม-คืน  โทร.0 2549 3643

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30411

May 07

แจ้งการชำระเงินผ่าน QR Payment ค่าปรับและค่าปริ้นงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งกำหนดวิธีการชำระเงินค่าปรับหนังสือ งานบริการยืมคืน  และการชำระค่าปริ้นงาน บริการ IT Zone  จะเริ่มใช้การชำระผ่าน QR PAYMENT เท่านัั้น  ได้ทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป (งดชำระเงินสด)

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30354

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=26590

Jul 26

ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เดือนกรกฎาคม 2562 ดังนี้   

 • 28 กรกฎาคม – วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • 29 กรกฎาคม – ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30595

Jul 15

แจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการ อาคารวิทยบริการ  ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม  2562   และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=30632