ระบบการยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ แทนการใช้งาน VPN