ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว