ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เปิดเทอมนี้ชวน Freshy มาใช้ e-Book ที่ RMUTT Library”