ธ.ค. 19

คู่มือติดตั้งโฮมเน็ตเวิร์กฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : พรศักดิ์ รัชชนะธรรม

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555

บรรณลักษณ์ : 126 หน้า

ISBN :  9786160811366

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 5105.875.I57 พ236ค

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้สามารถติดตั้งและนำระบบอินเตอร์เน็ต ADSL มาใช้ด้วยระบบแบบไร้สาย Wireless สามารถใช้งานได้โยไม่ต้องเดินสาย LAN ด้วยการเพิ่ม Repeater สอนวิธีการติดตั้งเครื่อง NAS ให้สามารถดึงไฟล์จากเครื่อง NAS ไปทำงานที่อื่นได้ต่อ หรือสามารถใช้เครื่องที่เป็น Windows ปกติมาทำเป็นเครื่อง Share File ทางเว็บแบบ NAS และสอนวิธีการทำสถานีแพร่ภาพทางอินเทอร์เน็ต พร้อมวิธีปกป้องกันไม่ให้เว็บที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงไวรัสต่างๆ โดยไม่ต้องลงโปรแกรม เป็นต้น

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=14898