ธ.ค. 19

Office 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร

พิมพ์ครั้งที่ : 2

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2555

บรรณลักษณ์ : 448 หน้า

ISBN :  9786162620393

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA 76.76.O63 พ553อ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมการใช้งานของโปรแกรม ประกอบด้วยชุดโปรแกรม Office 2010 ทั้งหมด ประกอบด้วย  Microsoft Word สร้างและตกแต่งเอกสารอย่างมืออาชีพ, Microsoft Excel จัดเก็บและจัดการข้อมูลในรูปของตารางงาน, Microsoft PowerPoint ออกแบบ/นำเสนองานพรีเซนเตชัน, Microsoft Outlook รับ/ส่งอีเมล จัดระบบ/บริหารเวลา, Microsoft Access จัดระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น และ Microsoft OneNote สร้างบันทึกย่อและจัดระบบข้อมูล

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=14907