ธ.ค. 21

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เปิดบริการทดลองใช้งานฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ ซึ่งฐานข้อมูล BritannicaOnline, Academic Edition นี้ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britanica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก  Britannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง  โดยผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://search.eb.com สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15099