ม.ค. 20

บรรยากาศงานเปิดบ้านราชมงคล

บรรยากาศงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2556 (Open House)  วันที่ 20 มกราคม 2556 ณ จุดลงทะเบียน และเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15667