มี.ค. 27

พลิกมุมใหม่ เข้าใจชีวิต

ผู้แต่ง : OSHO ;ผู้แปล นารา พัทนวิโรจน์

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2555

บรรณลักษณ์ : 354  หน้า

ISBN :  9786167115412

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : BF 636 อ463พ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่นนี้สามารถรังสรรค์เส้นทางสู่อิสรด้วยตัวท่านเองด้วยวิถถีแห่งจิตวิญญาณยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ทางโลกกับทางจิตวิญญาณ ส่วนที่ 2 ความเชื่อกับประสบการณ์ ส่วนที่ 3 ผู้นำกับผู้ตาม ส่วนที่ 4 ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีกับความรู้สึกตัว และส่วนที่ 5 ความหมายและความมีคุณค่า


Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=16829