มี.ค. 27

14 ขุมพลังแห่งความสำเร็จ

ผู้แต่ง : อานันท์ ชินบุตร

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2556

บรรณลักษณ์ : 160 หน้า

ISBN :  9786162920851

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : BF 637.S8 อ624ส

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่นนี้ได้รวมขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวเรา รวมทั้งหมด 14 ขุมพลัง ประกอบด้วย ขุมที่ 1 ชีวิตที่สมดุล ขุมที่ 2 เป็นผู้มีเกียรติภูมิ ขุมที่ 3 ทำตนให้มีความนับถือตนเองในระดับสูง ขุมที่ 4 ใส่พลังให้ผู้อื่น ขุมที่ 5 รู้จักขายสิ่งที่ดีในตนเอง ขุมที่ 6 ทำตัวให้อยู่ในสายตา ขุมที่ 7 มีพลังงานสูง ขุมที่ 8 เป็นผู้นำและผู้สร้างแรงจูงใจ ขุมที่ 9 ทุกนาทีมีความหมาย ขุมที่ 10 ใช้การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่สุด ขุมที่ 11 บริหารเวลา ขุมที่ 12 กำหนดลำดับความสำคัญ ขุมที่ 13 พลังแห่งเสน่ห์ และขุมที่ 14 พูดกับตัวเองในทางบวก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=16837