ส.ค. 09

10 ข้อคิด ลดภาษีคนทำงาน และนักลงทุน

130087ผู้แต่ง :  กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2556

บรรณลักษณ์ : 232 หน้า

ISBN :  9786167692067

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : HJ 4776 ก673ส

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ในชุด การวางแผนภาษี ให้ความรู้เรื่องภาษีและแนะนำการวางแผนภาษีอย่างครบวงจร อย่างเช่น การคำนวณภาษีผิดพลาด เสียภาษีไม่ครบถ้วน เป็นเหตุให้ต้องเสียค่าปรับเงินเพิ่มย้อนหลัง เสียโอกาสรับสิทธิลดหย่อนทางภาษีตามที่กฎหมายได้เอื้อประโยชน์ไว้ให้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยในการวางแผนทางภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18105