ส.ค. 09

สร้างเว็บ Mobile application ด้วย Dreamweaver CS6

129957ผู้แต่ง :   จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556

บรรณลักษณ์ : 303 หน้า

ISBN : 9786162043833

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 5105.8885.D74 จ571ส

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้สามารถสร้างเว็บ Mobile application ด้วยเนื้อหาที่อธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ การใช้งานเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ รวมไปถึง การแพ็คเกจและติดตั้งเว็บ Mobile application  การปรับแต่ง Theme ให้กับ Mobile application ด้วย Theme Roller เป็นต้น

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18116