ส.ค. 09

คู่มือ Windows phone 8

129961ผู้แต่ง :   ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2556

บรรณลักษณ์ : 259 หน้า

ISBN : 9786162044083

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TK 6570.M6 ศ212ค

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้แนะนำการใช้งานพื้นฐานเพื่อให้รู้จักกับ Tile Live, Apps Live, การเชื่อมต่อกับ Facebook, Twitter โดยไม่ต้องติดตั้งแอพ, การ NFC แชร์ไฟล์ภาพ วีดีโอ และไฟล์แบบไร้สายระหว่างสมาร์ทโฟนด้วยกัน และ Maps ค้นหาสถานที่ทำสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์นำเส้นทาง เป็นต้น

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18118