ก.พ. 13

ต้อนรับศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ต้อนรับนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวิชาการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการศูนย์ทางเทคโนโนโลยีการศึกษา  เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  ณ อาคารวิทยบริการ

Library@rmutt _013 เยี่ยมชม130257Library@rmutt _011 เยี่ยมชม130257

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=19864