พ.ค. 16

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมNTU

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557   ช่วงเช้า  เวลา  09.00 – 12.00 น.  หัวข้อ AEC กับนโยบายทุนมนุษย์ในประเทศไทย และช่วงบ่าย เวลา  13.30 – 16.30 น.  หัวข้อ สถานการณ์โลก : ผลกระทบต่อประเทศไทย ณ  ห้องประชุม SEMINAR 4-1  ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Ntu library@rmuttDSC_0052 Ntu library@rmuttDSC_0054

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=20227