พ.ค. 20

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยี่ยมชมห้องสมุด

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ และ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก De La Salle University – Dasmarinas ประเทศฟิลิปปินส์ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างสองประเทศ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าเยื่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

library@rmuttDSC_0034

library@rmuttDSC_0056

library@rmuttDSC_0020

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=20291