ส.ค. 15

WiFi-RMUTT นักศึกษาปีที่ 1 ปี/ 2557

การใช้งาน  WIFI RMUTT  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Username : รหัสนักศึกษา 13 หลักไม่ใส่ขีด (-)
ตัวอย่าง  115730603XXXX

Password :  เลข 6 หลักท้ายจากรหัสบัตรประชาชน
ตัวอย่าง   XXXXXXX123456

(นักศึกษาสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเองภายหลัง)
สามารถเปลี่ยน Password ได้ที่ : http://www.user.rmutt.ac.th:8080/ad_rmutt/

สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าใช้งาน wifi ได้ ให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์ IT ZONE  ชั้น 1

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=20679