เม.ย. 28

มทร.ธัญบุรี ปรับปรุงระบบ Firewall

แผนกระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  จะทำการปรับปรุงระบบ Firewall เพื่อทำ Link aggregation เพื่อขยายและเพิ่มการเชื่อมต่อให้มากขึ้น ซึ่งอาจจะมีการ Reboot firewall มีผลทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นบางช่วง ในวันที่ 29 เมษายน 2558   ระหว่างเวลา 18.00 – 19.00 น.  จะส่งผลให้ใช้งาน Internet ไม่ได้ชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22159