ก.ค. 08

ต้อนรับโรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายมโน สุวรรณคำ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าผ่ายฯ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตการเรียนการสอน e-Learning, Moodle และการผลิตเว็บไซต์  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิทยบริการ

library@rmutt_300658-078

library@rmutt_300658-009

 

 

 

library@rmutt_300658-006

library@rmutt_300658-086

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22613