พ.ย. 28

บริการApp (Android) สำหรับใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการดาวน์โหลด ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น Android โปรแกรมสำหรับใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ     โดยมีรหัสเข้าใช้งานจะเป็นรหัสเดียวกับระบบห้องสมุด คือ

library@rmutt Android02

  • User : เมล์ที่กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกห้องสมุด
  • Password: เลข 6 ตัวหลังของเลขบัตรประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

library@rmutt Android01

library@rmutt Android03

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22847