ส.ค. 06

ต้อนรับนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี นำนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (IUTs) ภาคฤดูร้อน เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับคำแนะนำการใช้บริการอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 3 สิงหาคม 2558

library@rmutt 030858_05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22859