พ.ย. 13

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายธวัชชัย เรืองฉาย หัวหน้าฝ่ายการศึกษาทางไกล และทีมงาน ให้การต้อนรับ คณะครู และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.และปวส. จำนวน 30 คน  เยี่ยมชม “การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางด้านสารสนเทศ”  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารวิทยบริการ

library@rmutt131158_35

library@rmutt131158_49

library@rmutt131158_12

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=23269