ธ.ค. 04

แจ้งปิดบริการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดบริการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนธันวาคม  ดังนี้

  • วันเสาร์ที่  5 ธันวาคม 2558   วันพ่อแห่งชาติ
  • วันจันทร์ที่  7 ธันวาคม 2558   หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
  • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558  วันรัฐธรรมนูญ

library@rmutt  วันหยุดราชการ

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=23446