ธ.ค. 04

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล A.D.A.M.

Logo_ADAMบริษัท  SE-ED  เปิดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทดลองใช้ฐานข้อมูล A.D.A.M. Interactive Anatomy (AIA) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง  31  ธันวาคม  2558
A.D.A.M. Interactive Anatomy (AIA) เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่รวบรวมภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวสามมิติข้อความ และเสียง สารานุกรม บทเรียน และแบบฝึกหัดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://www.interactiveanatomy.com

Username : AIAIPLEAP15Snow
Password : AIAIPLEAP15Snow

interactiveanatomy

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=23502