เม.ย. 05

แจ้งปิดทำการวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ (วันจักรี) และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไป

Library@Rmutt Close

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=24409