เม.ย. 11

ขอแจ้งปิดบริการช่วงวันสงกรานต์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน  2559  เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการและเทศกาลวันสงกรานต์    และจะเป็นให้บริการตามปกติในวันถัดไป

Library@rmutt วันหยุดราชการสงกรานต์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=24430