ส.ค. 19

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้ฐานข้อมูล

EEWOWW_Logoขอเชิญ คณาจารย์  นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้งานฐานข้อมูล EEWOWW  ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2559

บริษัท บุ๊คเน๊ท เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล EEWOWW ให้กับทาง มทร.ธัญบุรีโดยสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด http://www.library.rmutt.ac.th ภายใต้ห้อข้อฐานข้อมูลทดลองใช้ หรือเว็บไซต์ http://www.eewoww.com

 

EEWOWW

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน

1. อาจารย์/บุคลากร/นศ./สมัคร account ใช้งานผ่านลิ้งค์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx
ภายใต้ IP ของสถาบัน ระบบจะอัพเกรดเป็น institution trial account อัตโนมัติ

2. เข้าใช้งานที่ http://www.eewoww.com  ระยะเวลาเปิดใช้งาน 15 สิงหาคม  – 15 ตุลาคม 2559

คู่มือการเข้าใช้งาน EEWOWW

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=25054