พ.ย. 11

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ร่วมลงนามไว้อาลัยแด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

dijitallibraryrmutt20161111_0002

dijitallibraryrmutt20161111_0029

โดยพร้อมกันนี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ดำเนินการเตรียมการงานจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นต้นมา ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม 2559  ณ ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

dijitallibraryrmutt20161111_0003

dijitallibraryrmutt20161111_0011

dijitallibraryrmutt20161111_0008

dijitallibraryrmutt20161111_0021

 

 

 

 

dijitallibraryrmutt20161111_0014

dijitallibraryrmutt20161111_0018

dijitallibraryrmutt20161111_0023
libraryrmutt131059_275

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=25179