ก.ค. 05

แจ้งวันปิดทำการเดือนกรกฎาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม 2560 ดังนี้

  • วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 – วันอาสาฬหบูชา
  • วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 – วันเข้าพรรษา
  • วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 – ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
  • วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 – วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

fb-libraryrmutt%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a160

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=26650