ก.ค. 10

วันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้
• วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 – วันอาสาฬหบูชา
• วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 – วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันเข้าพรรษา
• วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 -วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=28765