ก.ค. 25

เปิดให้บริการพื้นที่ Maker space From maker to Innovator

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดพื้นที่ให้บริการ Maker space From maker to innovator (จากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม) สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี  ติดต่อขอรับบริการได้ที่เค้าเตอร์ยืมคืน อาคารวิทยบริการ   โทร 02-549-3643

 

เงื่อนไขการขอเข้าใช้บริการ

เพียงแค่คุณมีแนวคิด (idea) และเพื่อนร่วมฝันต่างคณะ 3-5 คนพร้อม ทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1ท่าน ก็สามารถยื่นขอรับบริการพื้นที่ได้

ติดต่อขอรับบริการได้ที่เค้าเตอร์ยืมคืน อาคารวิทยบริการ   โทร 02-549-3643 หากได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจะเรียกสัมภาษณ์ก็จะได้รับสิทธิการเข้าใช้พื้นที่

อุปกรณ์ประจำตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการเรียนรู้ 1 ชุดประกอบไปด้วย

1.เครื่องตัดเเละสลักเลเซอร์ Laser รุ่น Mini Laser 2030 1 เครื่อง
2.เลื่อยไฟฟ้าเอนกประสงค์ MINI SAW iMAX รุ่น IMS-400 1 ชุด
3.ปากกาจับงาน Heavy Duty Bar Clamp CROSSMAN (ขนาด 50 นิ้ว 68-586 (52235) 2 ตัว
4. แคลมป์ LOCKING C – Clamp 11″ 4 อัน
5. แคลมป์ เข้ามุม ขนาด 4-1/2 นิ้ว 4 ตัว
6. เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น Maktec MT925 1 ตัว
7. โต๊ะเราเตอร์แนวตั้ง-แนวนอนแบบแท่นตั้งพื้น (มีล้อ) + ชุดลิฟท์ (60032+60075) 1 เซต
8. โต๊ะปฏิบัติงานไม้เอนกประสงค์ MF401 (A ชุดโต๊ะงานไม้ MF401 + อุปกรณ์ครบชุด (60070) 1 เซต
9. เครื่องเลื่อยวงเดือน MAKITA 5007NF ขนาด 185 mm (7-1/4″ ) 1 ตัว
10. เครื่องเลื่อยองศา สไลด์ MAKITA LS1018L 1 ตัว
11. เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ดูดฝุ่น ดูดน้ำ Technica รุ่น B380 1 เครื่อง

อุปกรณ์ประจำตู้คอนเทนเนอร์พัฒนาศักยภาพ 1 ชุดประกอบไปด้วย

1. เครื่องตัดสติกเกอร์ Roland gs-24 พร้อมชุดขาตั้ง 1 ชุด
2. เครื่องพิมพ์ Epson L1800 Printer 2 เครื่อง
3. หมึกอิงค์เจ็ท EPSON T673 (เซต 6 สี : BK,C,M,Y,LC,LM) 5 เซต
4. ชุดเชตสกรีนเสื้อเพื่องานประชาสัมพันธ์ 1 เซต

ที่มา :  https://www.rmutt.ac.th/content/44759

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=28891